Sjælden fangst: Esbjerg-fiskere fik stør i nettet

To Esbjergfiskere har fanget en stør ud for Blåvandshuk. Det er en meget sjælden fisk, der sidst blev fanget i Danmark i 1988.

Genudsat med det samme

Mandag d. 5. april fik de to Esbjergfiskere, Erik Tørnæs og Niels Offer Kobberholm, fra kutteren ?Lars Juul?, en stør i nettet.
De to fiskere kunne konstatere, at støren var mærket med et nummer.
Efter aftale med Fiskeri- og Søfartsmuseet fotograferede fiskerne støren, målte dens længde og aflæste mærket. Fordi støren er fredet, genudsatte de to fiskere efterfølgende den sjældne fangst.
 

Større stør

Erik Tørnæs og Niels Offer Kobberholms sjældne fangst viste sig at stamme fra Tyskland. D. 16. maj 2009 blev den udsat i et tilløb til Elben. Støren målte dengang 29 cm. Det er nu næsten et år siden, støren blev udsat i Tyskland, og siden da er den vokset en del - den måler nu 53 cm.