Skolebestyrelser: Nedlæg skole

Skolebestyrelserne på Ådalskolen og Fourfeldtskolen i den nordlige del af Esbjerg kommer kommunalpolitikerne i forkøbet. De foreslår, at den ene af skolerne nedlægges, nemlig Ådalskolen.

De to skoler ligger tre kilometer fra hinanden.

- Vi ønsker at skabe de optimale rammer for en moderne skole. En af forudsætningerne er, at den fremtidige skole har en tilstrækkelig størrelse, siger skolebestyrelserne i et oplæg til politikerne.

Skolerne forventer faldende elevtal i de kommende år, og det vil især gå ud over Ådalskolen, som kun har 245 elever. Fouerfeldt er i forvejen en stor skole med 817 elever.

Skolebestyrelserne lægger op til, at Fourfeldtskole skal udbygges og renoveres.

De ønsker også, at den nye skole skal have en særlig profil inden for internationalisering og videnskab.

Formanden for kommunens udvalg for børn og familie, Hans Erik Møller (S), roser initiativet, og han har sat skoleforvaltningen i gang med at undersøge de praktiske muligheder.

Skolebestyrelserne foreslår, at de to skoler lægges sammen efter sommerferie i 2015.