Usikre busser kørte med børn

Esbjerg Kommune har med øjeblikkelig virkning stoppet 14 børnehavebusser, da forældre gjorde opmærksom på, at busserne er ulovlige.

Børnene i Esbjergs naturbørnehaver må i dag se langt efter deres busser. Kommunen har standset al transport med børnene, efter det har vist sig, at de 14 busser, der transporterer omkring 190 børn til udflyttergrupperne, ikke overholder reglerne om godkendte sikkerhedsseler til børn.

Kommunen vurderer samtidig, at det kan blive meget svært fremover at transportere børnene i store busser, som reglerne er nu.

- Det betyder, at vore busser muligvis skal retableres, så de fremover kun kan medtage otte passagerer og med det sikkerhedsudstyr, som EU-reglerne foreskriver, udtaler Karin Christensen, dagtilbudschef i Esbjerg Kommune og fortsætter:

- Der skal tænkes anderledes, idet der så fremover ikke kan være så mange børn med i busserne ad gangen - og jeg kan ikke på nuværende tidspunkt fremkomme med en endelig løsningsmodel.

Må blive i garagen

De 14 busser, der nu må blive i garagen, er indrettet som personbiler, og modellen har hidtil været godkendt af færdselspolitiet.

Men i november sidste år kritiserede et forældrepar imidlertid bussernes indretning - og ikke mindst sikkerhedsselerne, og efter en nærmere undersøgelse må kommunen nu erkende, at sikkerhedsselerne ikke længere er lovlige efter gældende EU-regler.

- Jeg er naturligvis interesseret i, at vi i Dagtilbud overholder den gældende lovgivning, og derfor må jeg også konstatere, at vi står over for en kæmpe udfordring med transporten til vore udflytterbaser, som indgår som et væsentligt tilbud i kommunens pasningstilbud, siger dagtilbudschef Karin Christensen.

Indtil videre vil kommunen forsøge at få en ordning med lokale vognmænd, der kan køre børnene på forsvarlig vis til naturbørnehaverne.