Der bliver flere gråsæler i Vadehavet

Bestanden af gråsæler i Vadehavet er i stærk fremgang - og det på bekostning af den spættede sæl.

Antallet af gråsæler i Vadehavet er rekordhøjt i år. Der er flest i den hollandske og tyske del, men også i Danmark går bestanden stærkt frem - tilsyneladende på bekostning af den spættede sæl, som er stagneret i antal.

I den danske del af Vadehavet blev der talt 221 gråsæler - en stigning på næsten 50 procent. Også i de indre farvande vokser bestanden. For bare 10-15 år siden var der slet ingen. 

Der blev optalt 5445 voksne gråsæler i Vadehavet i 2017 - en stigning på 10 procent fra året før. Det viser de seneste koordinerede tællinger i de tre lande, fortæller Ritzau. 

Fra Danmark deltog seniorforsker Jonas Teilmann fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet i tællingen.

- Den går klart fremad i den danske del af Vadehavet, og vi så for et par år siden den første fødsel i området, siger han.

Gråsælen kan veje op til 300 kilo, og den er langt mere sulten end den spættede. En gråsæl spiser mindst fem kilo fisk om dagen - når den da ikke går efter andet bytte.

Sælernes appetit går ud over det bæredygtige kystfiskeri, som grønne organisationer og en del politikere gerne vil bevare. Sælerne flænser nettene og æder de dele af fisken, de bedst kan lide.

- Vi har set flere eksempler på, at gråsæler har slået spættede sæler ihjel og spist dem. De er jo større og ret aggressive. Nogle af dem har måske endda specialiseret sig på spættede sæler og faktisk også på marsvin og endda på gråsælunger. De tager lidt af hvert, siger Jonas Teilmann til Ritzau.