Løftebrud? Ø-borgmestre prikker minister

Fem ø-borgmestre minder Karen Ellemann om hvad regeringen - og opposition lovede før valget: Billigere færgebilletter

Det er borgmestrene fra Fanø, Ærø, Samsø, Læsø og Bornholm, der tager turen til København for at afkræve ministeren svar på, om øerne fortsat kan forvente de bebudede nedsættelser på prisen for færgeoverfarten til øerne.

Seneste har det lydt fra Venstre, at man stadig vil se på en nedsættelse af taksterne, men man har ikke lagt sig fast på et beløb. Men det vil blive et tema i de kommende finanslovsforhandlinger.

Enhedslisten bakker op om ø-borgmestrene, der har "god grund til at skrue bissen på over for indenrigsministeren".

- Venstre har i den grad skabt usikkerhed om, hvorvidt de bebudede takstnedsættelser på 133 mio. kr., som partiet tilsluttede sig før valget, overhovedet bliver til noget. Venstre svigter Ø-kommunerne, hvis de ikke - som lovet - vil være med til at forbedre transportmulighederne til og fra øerne, siger Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested.

- Hvis den nye regering i den kommende finanslov ikke kommer med et forslag om nedsættelse af færgetaksterne, der er mindst lige så godt som den tidligere regerings forslag, vil vi betragte det som et løftebrud, har Fanøs borgmester, Erik Nørreby(V), tidligere sagt om sagen over for Ritzau.