200 politifolk bevogter nu grænsen

Politiet flytter den igangværende kontrolindsats i grænseområderne helt frem til selve grænsen og 200 politifolk løser nu opgaven i skift.

Efter regeringens beslutning om at etablere midlertidig grænsekontrol øger politiet kontrollen på grænsen til Tyskland. Samtidig følger politiet nøje med i, hvordan den svenske identitetskontrol påvirker situationen i Danmark.

Efter regeringens beslutning iværksætter politiet i dag en intensiveret kontrolindsats på grænsen til Tyskland som følge af den ekstraordinære flygtninge- og migrantsituation.

- Vi sætter flere politifolk ind ved selve grænsen, og der vil blive gennemført flere stikprøvekontroller af tilrejsende til Danmark, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Politiet flytter den igangværende kontrolindsats i grænseområderne helt frem til selve grænsen og tilfører yderligere mandskab til opgaven. Dermed vil i alt cirka to hundrede politifolk i skift være indsat på opgaven.

Også ved Frøslev-grænsen er grænsekontrollen trådt i kraft.
Også ved Frøslev-grænsen er grænsekontrollen trådt i kraft.

Der er tale om en midlertidig grænsekontrol af i første omgang 10 dages varighed, og politiets kontroller vil blive baseret på stikprøver og løbende observation af trafikken over grænsen. Der bliver således ikke tale om en fuldstændig kontrol af alle, men om en styrkelse og omlægning af den kontrolindsats, som politiet har udført siden september efter den ekstraordinære tilstrømning af flygtninge og migranter til Europa og Danmark.

- Vi vil følge kontrolindsatsen og trafikmønstrene på grænsen løbende og vurdere, om der er behov for justeringer, siger Jens Henrik Højbjerg.

Personer, som kontrolleres på grænsen, og ikke kan opholde sig lovligt i Danmark, eller som ikke ønsker at søge asyl, vil blive nægtet indrejse. Personer, som først antræffes efter, at de har passeret grænsen, vil som udgangspunkt blive frihedsberøvet med henblik på at få fastlagt deres identitet og få vurderet udsendelsesmulighederne.

Der er pt. 8 betjente ved Padborg-grænsen, som vinker biler ind. Du kan her se, hvordan det foregår:

Sådan foregår grænsekontrollen ved grænseovergangen ved Padborg.