Danmarks nabo beklager grænsekontrollen

Ministerpræsident i Slesvig-Holsten har appelleret til den danske regering om at ophæve kontrollen hurtigst muligt

Torsten Albig, den socialdemokratiske ministerpræsident i Tysklands nordligste delstat, Slesvig-Holsten, siger til TV SYD, at Danmarks nye grænsekontrol forringer det dansk-tyske forhold i grænseregionen.  Her er hans udtalelse til TV SYD tirsdag:

- Jeg beklager, at Danmark har besluttet sig for at indføre midlertidig grænsekontrol. Dette vil forringe det gode samliv i den tysk-danske grænseregion og i høj grad gå ud over pendlerne. Det er et lyspunkt, at den danske regering har lyttet til argumenterne fra den slesvig-holstenske landsregering, og kun vil gennemføre stikprøvekontroller. Det er også positivt, at der bliver givet afkald på kontrol udført af togpersonale og buschauffører. Den slesvig-holstenske landsregering har appelleret til den danske regering om at gøre denne foranstaltning tidsmæssig så kort som mulig for at begrænse både de sociale og de økonomiske skader på livet i grænselandet.