Flertal i Fredericia byråd fastholder nej til aktindsigt i havneselskab

Der er fortsat ikke flertal hos politikerne i Fredericia for mere åbenhed i sagen om havneselskabet ADP A/S.

Nej til mere åbenhed. 

Det er ordene fra et flertal i Fredericia byråd. Flertallet består af Socialdemokratiet, Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, og sammen siger de nej til, at borgerne og pressen skal kunne søge aktindsigt i havneselskabet ADP A/S.

Udenfor flertallet står Enhedslisten sammen med Socialistisk Folkeparti og Konservative, som ikke er repræsenteret i byrådet, men stiller op til det kommende kommunalvalg. De ønsker, modsat flertallet, at man skal kunne søge aktindsigt.

Sidste uge kom det nemlig frem, at det kommunalt ejede havneselskabet, ADP A/S, har brugt penge på luksusrejser med ægtefæller, billetter til koncerter og til Linje 3 og dyre middage i årene 2017 til 2020.

Bilagene skulle ifølge Fredericia Avisen, der har set bilagene, indeholde udgifter som flybilletter til 57.500 kroner, VM kundearrangementer for cirka 63.000 kroner og cirka 51.000 kroner og et kundearrangement i tivolirevyen med overnatning til cirka 13.000 kroner. Alt i alt er der tale om bilag for millioner i selskabet, der er kommunalt ejet, skriver avisen. 

Et forslag om aktindsigt

Efter en række sager relateret til eks-borgmester Jacob Bjerregaard har der været kritik fra Enhedslisten og Konservative. De mener, at man bør kunne søge aktindsigt i havneselskabet ADP, da det er kommunalt ejet. Derfor stillede Enhedslisten et forslag om, at man som kommune skal kunne give aktindsigt til pressen og borgerne. Alle partier i byrådet, med undtagelse af Enhedslisten, stemte imod.

TV SYD har derfor torsdag foretaget en rundringning til alle gruppeformænd i Fredericia byråd samt andre partier, som stiller op til det kommende kommunalvalg. Vi har spurgt dem, hvad de mener om mere åbenhed i havneselskabet på baggrund af, hvad der er kommet frem de seneste dage.

Nedenfor kan du læse, hvad de forskellige partier mener:
 

Søren Larsen, Socialdemokratiet
Søren Larsen, Socialdemokratiet, fortæller, at han ikke ønsker at udtale sig yderligere før advokatundersøgelsen er færdig. Han fortæller dog, at ADP er et stort aktiv for Fredericia, og han det er de meget aktiv på bliver forvaltet på den bedste mulige måde. De skal derfor først finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, før de kommenterer yderligere. 

Connie Maybrith Jørgensen, Socialistisk Folkeparti
Connie Maybrith Jørgensen, SF, fortæller, at hun ville stemme for forslaget om aktindsigt, og at hun er fuldstændig på linje med Enhedslisten, hvad gælder denne sag. 

- Vi går ind for åbenhed, og at borgerne kan få aktindsigt, da det jo er skatteborgernes penge, der er tale om. Det, der er oppe lige nu, handler jo om rejser, køb af billetter og den slags, og det er der jo ingen grund til at holde hemmeligt.  

Connie Maybrith Jørgensen fortæller også, at hele sagen er ubegavet.

- Det er tåbeligt, at det skal trækkes igennem en advokatundersøgelse, de kan jo bare offentliggøre det. Der er jo nogle mennesker, der faktisk ved noget, og de her ting kommer dryppende. Det er simpelhent ubegavet, understreger hun.

Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige 
Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, lægger vægt på, at byrådets to repræsentanter i havnebestyrelsen, blandt andet har til opgave at holde øje med, om havnens penge bliver brugt fornuftigt.

- Vi ønsker mere åbenhed og mulighed for, at de to byrådsrepræsentanter i havnens bestyrelse rapporterer tilbage til økonomiudvalg og byråd om konkrete sager, siger Karsten Byrgesen.

Derimod mener han ikke, at ADP skal pålægges regler om aktindigt, som tilfældet er for den kommunale forvaltning.

- Vi er som et erhvervsvenligt parti ikke tilhænger af at påtvinge ADP generelle regler om aktindsigt. Det vil være ødelæggende for havnens muligheder for at kunne reagere og handle på markedsvilkår, understreger Karsten Byrgesen.

Tommy Rachlitz Nielsen, Konservative
Spidskandidaten for Konservative, Tommy Rachlitz Nielsen, mener, at aktindsigt vil være en god og hurtigt måde at få noget åbenhed ind i ADP. Han efterlyser samme åbenhed, som der er i den offentlig forvaltning. Derfor vil Konservative genfremstille et forslag, hvor man fjerner fritagelsen for aktindsigt i ADP, hvis de får én eller flere pladser i Fredericia Byråd efter kommunalvalget.

- Konservative synes helt sikker, at der skal indføres aktindsigt i ADP. Man kan sagtens indføre aktindsigt (i ADP, red.) uden at det går ud over konkurrenceevnen i ADP. Personsager og ting, der har med konkurrenceevnen at gøre, er jo friholdt for aktindsigt. Når 89 procent af selskabet er ejet af kommunen, er det nødvendigt med den samme åbenhed, som man har i den offentlige forvaltning.

- Det er skuffende, at de parter, som er imod en aktindsigt, råber op om åbenhed, og hver gang de får mulighed for at skabe åbenhed, så gør de ikke noget ved det.

- Vi kommer til at arbejde for mere åbenhed i hele den offentlige forvaltning. Det er uacceptabelt, sådan som borgernes penge forvaltes på i ADP. Derfor vil vi gerne genfremsætte et forslag, gerne i samarbejde med Enhedslisten, hvor man fjerner fritagelsen for aktindsigt i ADP. Det er ikke et spørgsmål om partifarve eller partiblok. Det er et spørgsmål om ordentlighed overfor borgerne. Det er jo borgernes penge, skal man huske på.

Peder Tind, Venstre
Gruppeformand for Venstre, Peder Tind, mener, at det er for tidligt at tænke på at fjerne fritagelsen for aktindsigt i ADP. Man skal give advokaterne, der er ved at lave en advokatundersøgelse af forholdene, noget arbejdsro, og derefter se på eventuelle ændringer, hvis konklusionerne lægger op til dette.

- Det er vigtigt for Venstre, at vi beskytter ADP og sikre, at ADP har de rette arbejdsbetingelser for at operere i et konkurrencepræget marked. Vi skal anerkende de gode resultater, ADP laver, og hvad de gør for byen. De skaber mange arbejdspladser og en god udvikling.

- Vi stemte imod aktindsigt i ADP, og på mange måder er vi samme sted i dag. Det er klart, at vi skal handle hurtigt ud fra de bilag, som jeg selv så (bilag lækket af en whistleblower, red.), og det har vi så gjort. Vi havde handlepligt. Så længe den bliver undersøgt, er det klart, at vi ikke skal forgribe os på nogle konklusioner. Vi må se på ændringer og justeringer, når vi kender konklusionerne. Vi har med andre ord brug for at vide, hvad der helt præcist er op og ned, kende hele grundlaget. Vi vil ikke lave nogle forhastede konklusioner, og derfor vil vi give advokaterne ro til at undersøge forholdene i et fortroligt rum. Når vi kender konklusionerne, skal vi selvfølgelig genbesøge forholdene i ADP og se på, om der er noget, der skal ændres ved.

Cecilie Roed Schultz, Enhedslisten
Gruppeformand for Enhedslisten, Cecilie Roed Schultz, fortæller, at partiet er ved at involvere eksterne parter, der kan være med til at sikre mere åbenhed i ADP.

- Det er ødelæggende for tilliden til vores kommune og demokrati, når der er virksomheder, som ejes af kommunen – og dermed borgerne – der både har en usund kultur og er hermetisk lukkede. Derfor er vi ved at se på nogle initiativer, hvor vi involvere eksterne parter, der har ressourcer, magt og kompetencer til at gøre noget ved lukketheden i ADP, siger hun.

Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti
Gruppeformand for Dansk Folkeparti Susanne Eilersen, fortæller, at partiet ikke har ændret nogle holdninger på nuværende tidspunkt. 

- Det er alt for tidligt, at drage nogle konklusioner, uden at man har fuldt fakta på bordet, men vi er bekymret over det, vi fik præsenteret de seneste dage, siger hun. 

Susanne Eilersen er dog også klar til at agere, hvis der er behov for det.

- Når vi har sat den her redegørelse i gang, så synes jeg, det er respektfuldt, at vi venter 14 dage på at få svaret, inden vi drager nogle konklusioner. Skulle redegørelsen vise et andet billede, så er vi også villige til at agere derfra, uddyber hun.