Kran skal forhindre skred på fredet fortidsminde

En del af østvolden i Fredericia risikerer at synke ned mod stranden. Derfor har Museerne i Fredericia fået lov til at fjerne et stykke af volden, der ellers er fredet.

De massive regnmasser, der er skyllet ind over landet den seneste tid, har fået volden i Fredericia til at slå revner. 

Fredericia Kommune har derfor spærret et stykke på tyve meter af på volden, der ligger ned til Østerstrand, samt afspærret vejen, der går ned mod stranden. Det har de gjort, fordi der er en risiko for, at der vil komme et jordskred ned mod stranden. 

- Vi ved jo ikke, hvornår det skred kommer. Det drejer sig om 300-500 tons jord, der er på vej ned af skråningen her. Det skal vi have gjort noget ved, fortæller Mikael Holdgaard Nielsen, der er kulturarvsinspektør hos Museerne i Fredericia og voldpasser, til TV SYD. 

Kranen her skal grave jordmasserne væk for at forhindre et muligt jordskred.
Kranen her skal grave jordmasserne væk for at forhindre et muligt jordskred.
Foto: Privat

HedeDanmark er for tiden i gang med at rydde voldene i Fredericia for træer, hvilket er til stor hjælp for jordskredssituationen. I følge Mikael Holdgaard Nielsen skal HedeDanmark køre én af deres kraner med en langarm ned til østvolden for at grave jordmasserne væk og dermed fjerne trykket. 

- Når vi får taget trykket af den pukkel her, så vi har vi afværget den situationen, så den ikke er til fare for mennesker. Og så kigger vi på en reetablering senere hen, når det bliver tørt igen, siger Mikael Holdgaard Nielsen.

Mikael Holdgaard Nielsen har haft fat i Slots- og Kulturstyrelsen for at informere om den akutte situation. 

- Det er jo et fredet fortidsminde, vi har med at gøre, og det graver man normalt ikke i. Men nu afgraver vi og kigger på, hvad der skal ske bagefter, siger han til TV SYD.