Miljøstyrelsen skærper kontrol med Shell

Olieforureningen på Shells havneterminal i Fredericia skal begrænses, og Miljøstyrelsen skærper samtidig kontrollen med Shell.

Miljøstyrelsen har siden december arbejdet på en ny redegørelse omkring olieforureningen på Shells havneterminal i Fredericia. Og den redegørelse ligger nu klar. I redegørelsen slår styrelsen fast, at det hidtidige arbejde fra Shell med at afhjælpe forureningen ikke har været gode nok.

Redegørelsen viser derudover, at der i de seneste år har været en række mindre oliespild på Shells havneterminal. Derfor har styrelsen pålagt Shell at intensivere inspektionen af tankanlæggene. Samtidig er Miljøstyrelsen blevet mere kritiske over for, at Shell overholder Miljøstyrelsens påbud.

- Miljøstyrelsen har i 2015 givet Shell fire påbud. Det vil vi også gøre fremover, når der for eksempel sker oliespild, som ikke straks kan renses op. På den måde sikrer vi, at virksomheden rydder op, og gør hvad de kan for at undgå, at der sker flere forureninger, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Michael Schilling, i en pressemeddelelse.

I Fredericia Kommune er de glade for den nye redegørelse.

- Det er en redegørelse, som vi i Fredericia Kommune længe har set frem til at modtage. Jeg hæfter mig særligt ved, at Miljøstyrelsen er nået frem til, at det er nødvendigt med skærpet tilsyn og kontrol med Shell, og at de nu er i gang med at indføre det, siger formanden for Fredericia Kommunes Miljø- og Energiudvalg, Christian Bro, i en pressemeddelelse.

Forureningen på Shells havneterminal stammer fra et olieudslip i 1985. Shell har efter aftale med Fredericia Kommune etableret tiltag, som skulle stoppe forureningen i at sprede sig. Det har dog vist sig, at tiltagene ikke er gode nok.

Shell kan dog ikke længere pålægges at rydde op, da der er tale om en gammel forurening. Derfor ligger opgaven ved Region Syddanmark.

- Vi har en klar forventning om, at de påtager sig ansvaret for både forureningen og oprydningen. Vi samarbejder med Shell om deres oprensningsindsats i forhold til den gamle forurening, siger områdechef Karsten Baisgaard fra Region Syddanmark, som samtidig er tilfreds med, at Miljøstyrelsens skærper kontrollen med nye spild.