TV der bevæger dig

Oprydning igang: Shell stopper udsivning til strand

Oprydningen efter olieudslippet i Fredericia er i fuld gang. Allerførst stopper Shell udsivning til stranden. Politikere vil have et ansvar placeret.

02:24

1 af 2

Olieselskabet Shell afviser, at olieudslip på en strand ved Fredericia får lov til at sejle.

- Vi er i fuld gang med oprydningsarbejdet, siger kommunikationsdirektør Regitze Reeh.

Olieudslippet stammer fra nedgravede Shell-tanke ved koncernens terminal i Fredericia.

Tilbage i midten af 1980'erne blev det opdaget, at nogle af tankene var utætte. De blev tømt, repareret og efterfølgende gravede man afværgebrønde ned, hvori den udsivede olie skulle løbe ned i.

Det var Shell selv, der fandt ud af, at olieforureningen havde spredt sig længere væk, end man først havde antaget. Ved en gennemgang af anlægget fandt man ud af, at der kunne spores olie helt nede på stranden.

- I forbindelse med, at vi i 2010 og 2011 lavede fuldstændig kortlægning af forureningen på vores grund i Fredericia, finder vi ud af, at der er sket en udsivning af olie ned til stranden, hvorefter vi underretter myndighederne med det samme, siger Regitze Reeh.

Regitze Reeh siger, at Shell gennem hele forløbet har arbejdet tæt sammen med kommunen og de relevante myndigheder.

- I første omgang er vi ved at stoppe udsivningen til stranden og har et kæmpe gravearbejde i gang ved havneterminalen, siger hun.

- Det er første etape i arbejdet med at rydde op. Når det er gjort, skal vi finde ud af, hvad vi gør på selve det forurenede strandstykke, siger Shells kommunikationsdirektør.

Flere landspolitikere mener, der skal placeres et ansvar, og det skal undersøges til bunds, hvorfor et olieudslip ved Fredericia ikke blev stoppet tidligere.

Både miljøordførerne fra Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti vil have undersøgt, hvorfor der ikke blev ført kontrol med udslippet før 2011.

Hverken kommunen, Region Syddanmark eller myndighederne kan komme efter Shell og pålægge dem at rydde op efter sig. Da uheldet er sket i midten af 1980'erne, er det en gammel lovgivning, der gælder på området.

Efter 1994 er der strammet op på lovgivningen. Store virksomheder skal selv betale for oprydningen efter oliespild, også selvom forureningen er sket ved et uheld, oplyser dr.dk.