Sydjysk brintrør kan sikre mere bæredygtigt brændstof, men det lader vente på sig

Virksomheder og politikere i Fredericia og Esbjerg presser lige nu på for at få regeringen til at påbegynde arbejdet med at oprette et netværk af brintrør i Jylland.

Mange tænker over, hvor meget CO2 den brændstof, de hælder på bilen, udleder. Men det er nok de færreste, der tænker over, hvor meget CO2 det udleder at producere brændstoffet. 

Det er til gengæld noget, de tænker rigtig meget over i virksomheden Crossbridge Energy. De ejer nemlig det raffinaderi i Fredericia, der producerer mere end en tredjedel af alt det benzin, diesel og flybrændstof, vi bruger i Danmark. Faktisk har de en plan om at være helt CO2-neurtale i 2035.

- Vi hjælper danskerne med at komme fra A til B og mange steder sørger vi også for, at der er varme i husene. Det vil vi også gerne kunne gøre i fremtiden, men på en grøn og klimavenlig måde, og der er brint en helt central faktor, siger Finn Bjørn Schousboe, der er administrerende dirktør i Crossbridge Energy.

Finn Bjørn Schousboe, der er adm. direktør i Crossbridge Energy, mener bestemt, at det er realistisk at gøre raffinaderiet i Fredericia klimaneutralt inden 2035, men det kræver ifølge ham, at omverdenen er med på den grønne omstilling.
Finn Bjørn Schousboe, der er adm. direktør i Crossbridge Energy, mener bestemt, at det er realistisk at gøre raffinaderiet i Fredericia klimaneutralt inden 2035, men det kræver ifølge ham, at omverdenen er med på den grønne omstilling.
Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Derfor var det for dem en kæmpe nyhed, da den danske og tyske klimaminister i marts måned skrev under på en hensigtserklæring om at etablerer et brintrør mellem de to lande, fordi det samtidig indebar, at man ville etablere et jysk brintnetværk, der kan forbinde brintrøret til Tyskland med de centrale punkter i den danske brintproduktion.

Energinet, der er et selvstændigt offentligt selskab med ansvar for el- og gasnet i Danmark, udkom i samme ombæring med en rapport, hvori de skitserede mulighederne for at oprette et jysk brintnetværk.

Rapporten indeholder to forskellige scenarier, men de bygger begge på det, der kaldes 'Nedre T' bestående af et tværgående brintrør fra Esbjerg til Fredericia med et langsgående brintrør fra Egtved til det nordlige Tyskland.

Her ses en illustration af Energinets to bud på en fremtidig brintinfrastruktur i Jylland. Det ene scenarier bygger på en rygrad op gennem Midtjylland, mens det andet har ryggraden placeret i Vestjylland. Fælles for begge scenarier er dog, at 'Nedre T' danner soklen i netværket.
Her ses en illustration af Energinets to bud på en fremtidig brintinfrastruktur i Jylland. Det ene scenarier bygger på en rygrad op gennem Midtjylland, mens det andet har ryggraden placeret i Vestjylland. Fælles for begge scenarier er dog, at 'Nedre T' danner soklen i netværket.
Foto: Energinet

Men siden dengang i marts er der ikke for alvor sket mere, og det vækker ærgrelse hos direktøren.

- Vi har ambitionerne, visionerne og lysten til at omstille vores brændstofproduktion til at være mere bæredygtig, men vi mangler Nedre T som den sidste del af infrastrukturen, og så kører det, siger Finn Bjørn Schousboe.

Brintproduktion klar fra årsskiftet

Indtil videre er brintrørsnetværket stadig kun på tegnebrættet, men allerede nu har raffinaderiet i Fredericia et brintrør løbende ind i sit system. Og allerede fra januar vil der begynde at flyde brint produceret af vedvarende energi i røret.

For følger man brintrøret over på den anden side af hegnet fra raffinaderiet, vil man opdage, at det løber ind til brintfabrikken HySynergy, der er ejet af virksomheden Everfuel.

Hør Everfuels direktør Jacob Krogsgaard fortælle, hvordan HySynergys brintproduktion fungerer, i videoen her.
Video: Chris Pedersen, TV SYD

Fabrikken er et af de mest modne Power-to-x-anlæg i landet, hvor man producerer brint ved hjælp af strøm fra vedvarende energikilder som solceller og vindmøller. Og også her har de svært ved at forstå, hvorfor politikerne sidder på hænderne, når det kommer til at få godkendt etableringen af den jyske brintinfrastruktur. 

- Det er jo en statslig infrastruktur, som staten kommer til at eje, og som de kommer til at tjene mange penge på i de næste mange årtier frem. Men så er staten også nødt til at være garant for de første investeringer, siger Jacob Krogsgaard og fortsætter:

- Det skal ikke være vi få første producenter og forbrugere, der skal tage hele den første store risiko.

Sådan fungerer Power-to-X

Power-to-X – forkortet PtX – er et begreb, der med jævne mellemrum dukker op, når der tales grøn omstilling.

Teknologien bag er baseret på elektrolyse – en gammelkendt teknologi som laver brint ved hjælp af vand og strøm.

Man sender strøm direkte fra solceller eller roterende vindmøller gennem et elektrolysekar fyldt med vand (H2O).

Processen skiller ilt (O) fra brint (H), som er en gasart, der kan lagres.

På den måde kan man lagre den grønne strøm, som vi ikke kan lagre i dag. I dag er man nødt til at sætte vindmøller i stå, hvis energinettet er fyldt op af grøn strøm.

Hvis man tilsætter kulstof (CO2) til brint, bliver det til flydende brændstoffer, som kan bruges i industrien, til skibe og tung lastbiltransport samt som flybrændstof.

CO2 kan man for eksempel hente fra forbrændingsanlæg og biogasanlæg.

Syd- og Sønderjylland kan blive energimetropol

Det er ikke tilfældigt, at det netop er byerne Esbjerg og Fredericia, der kan se frem til at blive blandt de første, der skal kobles på et jysk brintnetværk. Det skyldes i høj grad, at de to havnebyer allerede nu er blandt de førende i landet, når det gælder grøn brint. 

Som nævnt har Fredericia efter nytår, hvis tidsplanen holder, en af landets første produktioner af bæredygtig brint. Og i Esbjerg er energiselskabet A2X i gang med at bygge Danmarks foreløbigt største PtX-anlæg.

Og spørger man borgmestrene for de to byer, så er det afgørende, at man fra statens side starter med at forbinde de byer, der ligger forrest i feltet i brintkapløbet. 

- Den grønne omstilling står ikke og venter på et politisk efterslæb. Den kalder på, at der bliver lavet forandringer nu og her. Og selvfølgelig skal man gøre den grønne omstilling alle steder, men der hvor potentialerne er størst, skal tempoet være størst, og der kæmpe potentiale her i Fredericia, siger Steen Wrist (S), der er borgmester i Fredericia Kommune.

Generelt er der meget der tyder på, at Syd- og Sønderjylland kommer til at spille en helt central rolle som fremtidens energimetropol. En optælling fra november måned viste, at hele 12 ud af 41 brintprojekter i Danmark var at finde her i vores område.

Der arbejdes på sagen

Det er langt fra kun virksomhederne i Fredericia, der begynder at blive utålmodige med politikernes nølen i forhold til brintinfrastrukturen i Jylland.

En arbejdsgruppe, som består af fem erhvervs- og interesseorganisationer og en stribe virksomheder, kom i sidste uge med fem anbefalinger til regeringen og Folketinget forud forhandlingerne om finansiering af en dansk brintinfrastruktur senere på efteråret.

For i sidste ende er det politikerne på Christiansborg, der skal give det endelige stempel til at påbegynde arbejdet. En af de centrale figurer i det arbejde er moderaternes Henrik Frandsen, der er lokalt folketingsmedlem fra Sønderjylland samt partiets Klima-, Energi- og Forsyningsordfører.

Henrik Frandsen, der er valgt til Folketinget i Sydjyllands Storkreds for Moderaterne, er klima-, energi- og forsyningsordfører i partiet, hvorfor brintinfrastrukturen ligger ham nært på sinde.
Henrik Frandsen, der er valgt til Folketinget i Sydjyllands Storkreds for Moderaterne, er klima-, energi- og forsyningsordfører i partiet, hvorfor brintinfrastrukturen ligger ham nært på sinde.
Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Han fortæller, at man er i fuld gang med det forbedrende arbejde, men hvorvidt det bliver Esbjerg og Fredericia, der står først på listen, vil han ikke love.  

- Vi er inde på et nyt felt her, hvor vi skal have tingene lavet på den rigtige måde. Vi er i fuld gang med at imødekomme erhvervslivets interesser, men Energinet, som i sidste ende skal etablere linjerne, er nødt til at tage en overordnet betragtning på det her, siger Henrik Frandsen og fortsætter:

- Hvis der er andre steder i landet, hvor de er længere fremme, og hvor man vurderer, brintrørene er endnu vigtigere, så bliver det afgørende for rækkefølgen.