TV der bevæger dig

Til eksamen i FredericiaC

I formiddag fik elever i 9.klasse på Erritsø Centralskole udleveret et usædvanlig eksamensopgave: De skal komme med ideer til, hvordan FredericiaC kan tiltrække unge mennesker.

Er det skateboard-ramper, der skal til for at trække unge til FredericiaC? Det kan de kommende dages eksamen måske vise.

Det er elever på en innovationslinje i Erritsø, som skal de eksamen i ideudviklingen. Fredericia Kommune har fået 50.000 kr. fra Fonden for Entreprenørskab til at udvikle det nye eksamenskoncept.

Og om tre dage skal eleverne så vise, hvordan de har arbejdet med projektet i klassen, fortæller Thomas Rose fra Pædagogisk Udviklingsafdeling.

- De arbejder mere projektorienteret, de arbejder i grupper og de arbejder også med nogen - for dem - meget relevante emner, nemlig et område i deres egen by, siger han til P4 Trekanten.