Tre-Fors bestyrelse indkalder til møde om sponsor-aftaler

Kritikken af forsyningsselskabets Tre-Fors sponsorater af OB's hjemmebane i Odense og KIF Koldings opvisningshal i Kolding fører nu til, at selskabets repræsentantskab er indkaldt til et ekstraordinært møde den 15. juni.

Med indkaldelsen har kritikerne fået bestyrelsen til at bøje sig for kravet om et hurtigt møde i repræsentantskabet. Det sker efter, at 150 skeptiske Tre-For-kunder mandag aften var samlet til protestmøde i Fredericia.

Der er afsat to timer til mødet, hvor de 119 medlemmer af repræsentantskabet skal have en orientering om selskabets kommercielle aktiviteter og om selskabets sponsorater.

I første omgang får offentligheden dog ikke noget at vide om, hvad orienteringerne indeholder. Mødet bliver nemlig lukket for pressen, fremgår det af dagsordenen.

Kritikere er ikke tilfreds

Selv om bestyrelsen for Tre-For nu har indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 15. juni, undgår de næppe at blive konfronteret med kravet om et ekstraordinært møde med en helt anden dagsorden.

Kritikerne af bestyrelsen vil nemlig fortsat forsøge at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med en dagsorden, der
handler dels om mistillid, dels om en mere generel debat om Tre-Fors fortsatte vækst, sponsoraftaler og markedsføring.

Kritikergruppen regner med at have formalia på plads i løbet af få dage og vil så fremsende de nødvendige underskrifter, der skal til for at kræve det ekstraordinære repræsentantskabsmøde med en dagsorden, som de selv sætter.