Bundrekord: Rekordfå søger asyl i Danmark

35 personer søgte om asyl i Danmark i sidste uge. Det er det laveste, siden grænsekontrollen blev indført.

En opgørelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet viser, blot 35 personer søgte asyl i Danmark i sidste uge. Det er det laveste antal registrerede asylansøgere i de 12 uger, der har været midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

Af de 35 asylansøgere, som er registreret i den seneste uge, kommer fem fra Syrien. To er kommet fra Afghanistan og én fra Irak. Resten er kommet fra såkaldte ”øvrige” lande. Til tallene skal dog lige oplyses, at de er foreløbige og forbundet med nogen usikkerhed, da der løbede sker efterregistreringer af asylansøgere.

Den midlertidige grænsekontrol blev indført 4. januar, og siden er den blevet forlænget tre gange. Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) har meddelt, at politiet foreløbigt fortsætter mod stikprøverne ved den dansk-tyske grænse indtil 3. april.  

I alt har 2782 personer ifølge de seneste tal søgt asyl i Danmark siden 4. januar, hvor den midlertidige grænsekontrol blev indført.