Lysfest i Haderslev markerer befrielsen

Haderslev Kaserne danner torsdag aften rammen om en Danmarks største markeringer af befrielsen – lysfesten. 10.000 mennesker forventes at deltage.

Den 4. maj 1945 sagde den danske radiospeaker Johannes G. Sørensen disse berømte ord i BBC’s dansksprogede nyhedsudsendelse:

”…i dette Øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette Øjeblik meddelt, at de tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.

Fra den dag var det meste af Danmark atter frit efter den tyske besættelse. Om aftenen på denne dag er der tradition for at tænde lys i vinduerne for at markere dagen, hvor lys og frihed vendte tilbage.

Haderslev holder lysfest

I Haderslev markeres befrielsen med den traditionsrige lysfest. 

Arrangementet begynder med et fakkeloptog gennem byens gader til toner fra det slesvigske musikkorps. Optoget går til Haderslev Kaserne, hvor tidligere klima- og energiminister Lykke Friis, der både har danske og tyske aner, holder årets lystale.

Derefter er der lagt op til et storslået lysshow på kasernens mure, som firmaet WeCreateMagic for tredje år i træk står for: Publikum kan vente en spektakulær og magisk oplevelse, lyder det.

Hovedtaleren ved den første lysfest i 1950 var initiativtager Oberst C. Gabel-Jørgensen, og han er blandt andet blevet efterfulgt af en lang række af ministre, biskopper og en enkelt prins på talerstolen.  

- Vi glæder til arrangementet, som er er bygget op om fred, frihed og forsoning, siger Henning Dons, der er næstkommanderende på Haderslev Kaserne, til TV SYD, der mødte ham under forberedelserne.