TV der bevæger dig

Sygehus flytter fire år tidligere

Sygehuset flytter fra Haderslev i 2014. Det er resultatet af et budget, som Region Syddanmark har vedtaget mandag.

flyttes fire år tidligere.

Budgettet indeholder en beslutning om, at Sygehus Sønderjylland skal være flyttet helt ud af bygningen i Haderslev i løbet 2014. I tidligere planer har skæringsdatoen været 2018.

Regionsrådets beslutning indeholder ingen detaljer om, hvordan flytningen skal foregå. Det har længe være planen at flytte alle sengeafsnit, altså medicin, gynækologi og kardiologi inden udgangen af 2013, i forbindelse med sygehusbyggeriets fase 1 (i Aabenraa).

Regionens budgetbeslutning bliver et led i Sygehus Sønderjyllands centerplaner. Udflytningen skal ske i naturlig sammenhæng med udviklingen af sygehusets organisation fra traditionelle speciale-afdelinger til centre organiseret omkring patientforløb.

Der har været gjort flere forsøg på at sælge sygehuset i Haderslev. Bl.a. til det nye skattecenter. Men hidtil uden held.