Danmark får sin første termovej i Hornsyld

Et boligområde i Hornsyld på juelsminde-halvøen får landets første termovej, der på samme tid kan sikre mod oversvømmelser og levere både varme og køl til beboerne.

I 2018 indviede Hedensted Kommune en helt særlig klimavej, som løser to af tidens store klimaudfordringer  – nemlig håndtering af de stigende regnvandsmængder og produktion af bæredygtig varme.

Forsøgsprojektet har vist så positive resultater, at en gruppe af både private og offentlige partnere nu har fået blod på tanden til at videreudvikle konceptet.

Det er ført til en såkaldt Termovej, som til august vil blive anlagt som en ”rigtig” klimavej, der ikke blot skal udføres på forsøgsbasis, men anlægges i fuld skala i et nyt, mindre boligområde i Hornsyld mellem Hedensted og Juelsminde.

Her skal vejen både aflede og forsinke overfladevand fra ekstreme mængder regn og samtidig levere bæredygtig varme/køling til områdets fremtidige beboere.

Vejen bliver en kombination af en klimavej og et termonet og skal dermed både sikre boligområdet mod ekstreme mængder regnvand og samtidig levere vedvarende, kollektiv forsyning af varme og køl til områdets beboere

Kombineret energi- og vandhåndtering

På den måde er Termovejen en kombineret energi- og vandhåndteringsløsning – dvs. en klimavej, der også fungerer som energikilde til termonettet, der er et slags kollektivt jordvarmeanlæg, hvor forbrugerne har deres egne varmepumper, men deles om ledningsnettet. Samtidig giver Termovejen beboere mulighed for at nedkøle deres huse med passiv køling på varme sommerdage.

- Vi ser et stigende behov for at kunne håndtere de øgede mængder af overfladevand i forbindelse med ekstrem nedbør. Traditionelle forsinkelsesbassiner optager plads og skal udgraves. Vores vej anvender vejkassen som forsinkelsesbassin, og det koster derfor ikke mere og optager på den måde heller ikke plads, siger Theis Raaschou Andersen fra VIA University College og projektlederen bag Termovejen i Hedensted.

Der etableres også et antal lodrette jordvarmeboringer, der er særligt velegnede til køling, i de tilfælde hvor vejen bliver opvarmet af solen om sommeren. På den måde får boligejerne både en kollektiv vandhåndtering og energiforsyning.

Hvad gør Termovejen?