Kommunale direktører får millioner i fratrædelse, men fortsætter i jobbet

En såkaldt åremålsansættelse kan højest vare i ni år, men alligevel er flere ansat længere. I Hedensted har man ansat den samme direktør i nu 11 år. To gange har det udløst store fratrædelsesbeløb.

Kommunale direktører får højere løn og millioner i fratrædelsesbeløb som kompensation, når de er ansat i tidsbegrænsede åremålsstillinger.

Alligevel ender en del af dem med langvarige ansættelser. Det viser en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået hos landets kommuner.

En åremålsstilling kan i første omgang vare op til seks år og kan herefter forlænges, så den maksimalt løber i ni år i alt.

Direktøren får op til 30 pct. i tillæg til lønnen og optjener et fratrædelsesbeløb på tre måneders løn plus én måneds løn for hvert år, vedkommende har været ansat. En del af fratrædelsesbeløbet kan udbetales i forbindelse med forlængelsen, selv om vedkommende bliver i sit job.

På den konto har to nuværende direktører i Viborg Kommune inden for det seneste år fået udbetalt hhv. 650.000 kr. og 1 mio. kr. oven i deres almindelige løn.

De gunstige lønvilkår begrundes med jobusikkerheden. Men reelt ender flere af direktørerne med at blive i kommunen udover de maksimale ni år. 

Nogle fortsætter på en almindelig kontrakt, men i Ikast-Brande og Hedensted har man efter nye jobopslag ansat de samme direktører i nye åremålsstillinger.

Professor Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, kalder det en »omgåelse af ånden« i åremålskontrakterne:
- Så er det reelt en skjult fastansættelse, hvor man har dække til at give mere i løn og andre begunstigelser.

I Hedensted har kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller været ansat på åremål siden 2006 og to gange fået fratrædelsesbeløb på i alt 1,7 mio. kr. Borgmester Kirsten Terkilsen (V) forsvarer de foreløbigt 11 års åremål med, at genansættelsen var »helt efter bogen«.

Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og personaleudvalg, sagde fredag, at KL vil forsøge at afskaffe muligheden for fratrædelsesgodtgørelse ved kontraktforlængelser.