Lokal-politikere risikerer at skulle betale tilbage

Lokalpolitikere over hele landet risikerer krav om tilbagebetaling af udbetalt løn efter at Statsforvaltningen har bedt om redegørelser fra 40 kommuner og fire regioner. Det sker bl.a. på baggrund af en sag fra Hedensted Kommune.

Statsforvaltningen har bedt de mange regioner og kommuner om at redegøre for deres forvaltning af reglerne om erstatning for tabt arbejdstid til lokalpolitikere.

Det skriver netmediet DenOffentlige.dk.

DenOffentlige.dk har påpå grundlag af materiale indsamlet af den tidligere Hørsholm-borgmester Uffe Thorndals hvidbog beskrevet et omfattende rod i administrationen af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Enkelte lokalpolitikere har allerede meddelt, at de vil tilbagebetale udbetalinger, men endnu flere fra hele landet risikerer krav om tilbagebetaling af udbetalt løn.

"På baggrund af Uffe Thorndahls undersøgelse skal Statsforvaltningen bede om en nærmere redegørelse for byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab,? skriver Statsforvaltningen ifølge et høringsbrev til 40 kommuner og 4 regioner lige før påske, som netmediet DenOffentlige.dk er i besiddelse af.

Afsløringerne har medført kraftig kritik af kommuner og regioners brug af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste. Uffe Thorndahl, der er tidligere borgmester i Hørsholm Kommune, har brugt et år på at gennemtrevle brugen af reglerne.

Tidligere har Hedensted Kommune besluttet at stævne et tidligere Venstre-byrådsmedlem Ole Flemming Lyse for tilbagebetaling af 388.000 kroner, og i Gladsaxe vedtog Økonomiudvalget for nylig at iværksætte en særskilt undersøgelse efter afsløringer af, at et enkelt byrådsmedlems i flere år har fået udbetalinger på over 200.000 kroner årligt.

Statsforvaltningen fremhæver særligt to centrale forhold i sit brev til de 40 kommuner og 4 regioner. Dels gør forvaltningen opmærksom på, at det er ?den enkelte kommune eller region, der vurderer, om betingelserne for at udbetale erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste konkret er opfyldt? og dels vælger Statsforvaltningen af fortælle, at det er ?afgørende, at det pågældende kommunalbestyrelses- eller regionrådsmedlem dokumenterer at have lidt et økonomisk tab på grund af varetagelse af hvervet.?

Statsforvaltningen har givet de 40 kommuner og 4 regioner to måneder til at svare.

- Se mere om sagen her