TV der bevæger dig

Vil bekæmpe ensomhed blandt ældre

Ensomme ældre i Hedensted Kommune skal ud blandt andre mennesker.

Foreningsliv kan være vejen ud af ensomhed. (Arkivfoto).

Social- og Integrationsministeren har bevilget 400.000 kroner til et projekt, som skal få ældre ud af ensomhed. I projektet deltager Hedensted Kommune, Dansk Rødekors og Ældre Sagen.

Pengene skal bruges til at engagere ældre i frivilligt arbejde i foreninger eller daginstitutioner.

I alt 15 projekter støttes med et samlet beløb på 8,6 millioner kroner.

Social- og Integrationsministeriet står for at uddele puljen til initiativer til forebyggelse af ufrivilligt ensomhed blandt ældre, der blev afsat i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011.