TV der bevæger dig

Absurd at nedlægge pladser i Statsfængslet Østjylland

Kriminaliteten er faldende, og der nedlægges pladser i fængslerne. Det kan betyde overflytning af funktionærer. Absurd, mener formanden for fængselsfunktionærerne om midlertidig lukning af halv afdeling i Horsens.

Absurd at nedlægger pladser i landets nyeste fængsel, mener fængselsfunktionærerne.

- I min verden er det fuldstændig absurd, at man nedlægger pladser i statsfængslet i Østjylland, hvor man har personale nok, siger Kim Østerbye.

- Hvorfor lukker man ikke en afdeling i Vridsløse, som alligevel skal lukkes om halvandet år. Så er vi fri for at flytte personalet, så flytter vi fangerne i stedet for, siger han til Ritzau.

Kim Østerbye er formand for fængselsfunktionærerne. Og de frygter tvangsforflytninger.

Som omtalt på tvsyd.dk torsdag betyder mindre kriminalitet færre fængslinger og færre afsonere. Derfor lukkes pladser overalt i Danmark.

I Statsfængslet Østjylland Enner ved Horsens nedlægges en halv afdeling - og de ansatte flyttes internt, siger fængselsinspektør NIels Kløve Larsen til TV SYD

- Vi frygter, at en større del af personalet skal til at flytte mellem landsdelene for at bevare deres job. Det kan have store konsekvenser, hvis man har hus og familie i Jylland og så overflyttes til Sjælland, siger formanden, Kim Østerbye, til Ritzau.

I Kriminalforsorgen er man opmærksomme på problemet, forsikrer Jørgen Pedersen, der er chef for ressourcestyring. Han slår fast, at man indtil videre har kunnet klare overflytninger af personale gennem frivillige løsninger.

- Vi arbejder ikke med tvangsforflytninger. Ledigt personale kan bruges i fodlænke-afdelingerne, og man kan tilbyde udstationering, hvor man får ekstra penge for at gøre tjeneste et andet sted, siger han.

Ifølge Jørgen Pedersen ser faldet i kriminalitet ud til at være en permanent tendens. Samtidig stiger efterspørgslen på alternativer til fængselsstraffe, og det kan tydeligt mærkes i fængsler og arresthuse, hvor der, ifølge Jørgen Pedersen, er midlertidigt nedlagt 260 pladser på landsplan. Heraf de fleste i Jylland.

Jørgen Pedersen mener dog, at man har et hensyn at tage over for fangerne.

- Der er hensynet til personalet, og så er der hensynet til de indsatte, der ikke kan flyttes mange hundrede kilometer væk fra deres familier og deres bopæl. Men vi kan ikke have halvtomme fængsler, det ville være spild af statens penge, siger han til Ritzau.