TV der bevæger dig

Danish Crown mangler slagtesvin - frygter lukning af slagteri

Danish Crown, der har store svineslagterier i Horsens og Blans, tilbyder nu et kontant væksttillæg på 50 øre for hvert kilo ekstra leveret grisekød for at øge produktionen af slagtegrise og undgå lukning af et slagteri.

Færre grise er ikke kun en udfordring i relation til Danish Crowns kunder. Nedgangen betyder også beskæftigelse til færre hænder på slagterierne. Foto: Ole Møller, TV SYD

Efterspørgslen på dansk grisekød er høj  på de store eksportmarkeder. Derfor lancerer Danish Crown nu en vækstpakke, der skal få landmændene til at investere i øget produktion af grise.
Samtidig tilbydes nye andelshavere et introduktionstillæg, og der åbnes for flere velfærdsgrise til det britiske marked. Initiativet er en offensiv, som skal vende et stigende fald i tilførslerne af grise til de danske slagterier.
- Der kommer masser af grise til verden ude på de danske gårde, men alt for mange af dem eksporteres og slagtes i udlandet. Folketinget har vedtaget en Landbrugspakke og en tilskudsordning til nye slagtegrisestalde. To konkrete tiltag, der kommer erhvervet i møde. Det ønsker vi fra Danish Crowns side at bakke op om, så derfor kommer vi med vores egen vækstpakke. Og vi har faktisk en tro på, at udviklingen kan vendes, så der igen bliver stigende aktivitet ude på slagterierne, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown, i en pressemeddelelse.

Der kommer masser af grise til verden ude på de danske gårde, men alt for mange af dem eksporteres og slagtes i udlandet

Jais Valeur, Group CEO, Danish Crown

For få grise kan lukke et slagteri

Færre grise er ikke kun en udfordring i relation til Danish Crowns kunder. Nedgangen betyder også beskæftigelse til færre hænder på slagterierne. Faldet i tilførslerne ventes i 2017 at lande på omkring seks procent. Hvis den udvikling ikke vendes til en stigning, vil en lukning af et slagteri indenfor de næste 12 måneder være nærmest uundgåeligt.
- Danish Crowns styrke har altid været at kunne servicere de største kunder rundt om i verden med store partier af grisekød i en ensartet høj kvalitet. Det har givet os en unik position på verdensmarkedet, men desværre er den under pres nu. I første omgang ikke fra vores konkurrenter, men fordi vi ikke kontinuerligt kan levere de mængder, vores kunder efterspørger, siger Jais Valeur.
Det nye væksttillæg suppleres med en udvidelse af en tilskudsordning til nye producenter af smågrise tilegnet det britiske marked. Samtidig står Danish Crown klar med et introduktionstillæg på 30 øre pr. kilo og en gratis rådgivningspakke til nye leverandører af slagtegrise.