For fattig til børn

Mange ufrivilligt barnløse har siden årsskiftet måttet sætte drømmen om et barn på stand-by. De har ikke råd til kunstig befrugtning, efter at det offentlige tilskud forsvandt den 1. januar.

På Fertilitetsklinikken i Brædstrup har 20 par måttet melde fra planlagt behandling, siden der blev indført brugerbetaling første januar:

- Når de melder afbud, siger de, at de desværre ikke har råd, og de har ikke mulighed for at låne, siger overlæge Finn Hald fra Fertilitetsklinikken.

Ifølge Finn Hald tegner der sig et klart billede af, at det er dem, der er dårligst stillede økonomisk, der må opgive kunstig befrugtning.

Dansk Fertilitetsselskab har netop indsamlet data for, hvordan det er gået de første to måneder, efter der blev indført brugerbetaling. Tallene viser, at antallet af fertilitets-behandlinger er faldet 20 procent på landsplan.

Det er det 10 procent af alle børn i Danmark - eller ca. 6.500 - der kommer til verden ved hjælp af kunstig befrugtning.
Lige nu tyder tallene på, at den nye lov vil betyde, at der i år bliver født 1300 børn færre end normalt.