Garanti-skole skal holde unge fra sofaen

Garantiskolen hedder det nye samarbejde, som skal sikre, at ingen unge I Hedensted og Horsens kommuner når helt hjem på sofaen, hvis de er ved at opgive en ungdomsuddannelse.

Når de unge først dertil, er det nemlig ofte svært at få dem i gang igen.

I stedet skal der handles hurtigt.

Garantiskolen skal sikre, at studievejlederne på eksempelvis teknisk skole, produktionsskolen, SOSU-skolen eller gymnasierne kender hinanden og hinandens uddannelses- og vejledningstilbud - og på den måde straks kan ringe til en kollega og i fællesskab sætte en ny plan for den unge i værk.

Horsens Kommune faciliteter netværkssamarbejdet , hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning også indgår.

Studievejlederne på ungdomsuddannelserne og medarbejderne i kommunen mødes formelt fire gange om året, og ellers er idéen, at de har løbende kontakt med hinanden via garantiskolenetværket.