Mandefald hos kommunerne

Kommunerne kan regne med, at et stort antal ansatte ikke fortsætter til pensionsalderen.

Det fremgår af en undersøgelse i Horsens Kommune. Kommunen har spurgt 1500 ansatte over 55 år om deres fremtidsplaner.

De fleste har ikke besluttet, hvornår de forlader arbejdsmarkedet, men de færreste vil blive til de er 65 år eller mere.

En stor gruppe hjemmehjælpere vil typisk gå på efterlån som 60-årige.

Vil fastholde medarbejderne

Dagplejere og lærere vil vente til de er 62 år.

Ledere er generelt mest villige til at blive på arbejdsmarkedet. Dog er det kun hver tredje af lederne i Horsens Kommune, som forventer at arbejde til de er 65 år eller ældre.

Undersøgelsen konkluderer, at skrantende helbred, manglende anerkendelse og et stresset arbejde er væsentlige faktorer, når ansatte vælger at gå før pensionsalderen.

HR-chef Charlotte Lyrskov siger, at undersøgelsen skal bruges til at lave tiltag, der kan fastholde medarbejderne. For eksempel tilpasning af arbejdstiden til den enkelte medarbejders behov.