15 jyske kommuner byder på politiskole

En ny politiskole kommer efter alt at dømme til at ligge i Jylland. Der er nemlig kun 15 jyske (og en fynsk) kommuner, der har budt på en vestdansk politiskole.

Syd- og Sønderjylland har seks bud på, hvor politiskolen kan ligger. Det er Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Horsens, Kolding, og Sønderborg.

Justitsministeriet har i et svar til Folketinget oplyst, at 16 kommuner byder sig til.

Skive var ved en fejl ikke kommet på listen – og nytilkomne er også Aalborg, Brønderslev og Favrskov kommune (ved Randers).

Foruden de syddanske kommuner er der bud fra Silkeborg, Skanderborg, Holstebro, Herning, Randers og den enlige fynske kommune, Svendborg.

Den vestdanske politiskole er en del af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2016-2019, "Et styrket politi. Et tryggere Danmark".

 Et af Rigspolitiets krav til den nye politiskole er, at skolen helst ikke skal placeres længere væk end to timers udrykningskørsel fra København.

 Den nye politiskole skal imødekomme politiets fremtidige behov for at få uddannet flere politibetjente og hjælpe med at øge aktiviteten i udkantsdanmark.