Flere og flere børn rammes af diabetes

Siden 1997 er antallet af nye tilfælde af børn og unge med diabetes fordoblet.

Det er et mysterium hvorfor ? men antallet af børn med type 1-diabetes stiger og stiger.

Sygdommen er uhelbredelig og kræver behandling med insulin hver dag resten af livet.

Søndag den 1. juni holder Diabetesforeningen landsindsamling.

De foreninger, som hjælper Diabetesforeningen med at samle ind, får selv 15 pct. af det indsamlede beløb.

- Jeg synes, der er en tre-dobbelt gevinst ved denne måde at samle ind på. Vi får flere penge til diabetessagen. Vores lokale foreninger får lidt penge til deres arbejde. Og når vi involverer andre grupper end normalt i indsamlingen, styrker vi det lokale kendskab til diabetes. Det er et smukt samarbejde, siger John Arne Sørensen, der er koordinator for indsamlingen i Kolding.