Fra i morgen må der køres i nødsporet ved Kolding

Fredag morgen fjerner Vejdirektoratet afspærringen af nødsporet på motorvejen ved Kolding. Og så bliver det tilladt at køre i nødsporet over en strækning fire kilometer.

Nødsporet er simpelthen inddraget og har fået forstærket sin asfalt, så det kan være et permanent kørespor. De ekstra spor er lavet som parallelspor mellem de tre motorvejstilslutninger. De er først og fremmest tiltænkt de bilister, der skal til og fra motorvejen.

- Hvis inddragelsen af nødsporet til ekstra kørespor skal have den ønskede effekt, er det vigtigt, at det ekstra spor udnyttes rigtigt, forklarer projektleder i Vejdirektoratet, Robin Højen Madsen.

- De trafikanter, der skal væk fra E45, bør hurtigt trække over i det nye ekstraspor. Og på samme måde har trafikanter på vej ind på E45 meget længere tid til at flette ind i motorvejstrafikken i god ro og orden, forklarer Robin Højen Madsen.

På strækningen mellem tilslutning 62, Kolding Ø, og tilslutning 63, Bramdrupdam, er nødsporet blevet inddraget i begge retninger, mens det på strækningen mellem tilslutning 63, Bramdrupdam, og motorvejskryds 64, Kolding V, kun er inddraget i sydgående retning - for at tilgodese de trafikanter, der kommer nordfra og skal mod Esbjerg i motorvejskryds Kolding V.

- Det tidligere nødspor kunne ikke holde til kørsel i længere perioder, så Vejdirektoratet var nødt til at forstærke sporet og give det bedre bæreevne. Desuden har vi etableret nødlommer for hver 500 meter til brug ved fx havari på den strækning, hvor nødsporet er inddraget til kørespor, fortæller Robin Højen Madsen.

Det rimeligt tørre vejr har betydet, at arbejdet er færdigt to uger før planlagt ? og i god tid til ferietrafikken.