Kommune og Danmarks Naturfredningsforening rejser fælles fredningssag

Tidligere på året strandede planer om restaurere området ved Skamlingsbanken med et afslag fra Fredningsnævnet. Men ideen vil ikke dø, og nu genoptages arbejdet med at få området fredet.

I slutningen af juni måned fastslog Fredningsnævnet, at en omfattende ombygning af både af området ved Skamlingsbanken stred mod formålet med den eksisterende fredning af området.

Meningen var, der blandt andet skulle etableret et nyt besøgscenter, en ny folkemødeplads og nye p-pladser og nye stisystemer ved Skamlingsbanken mellem Kolding og Christiansfeld. 

Sådan skulle et nyt besøgscenter have set ud, hvis de tidligere planer var blevet godkendt af Fredningsnævnet. 
Sådan skulle et nyt besøgscenter have set ud, hvis de tidligere planer var blevet godkendt af Fredningsnævnet. 
Foto: Cebra Arkitekter

Nu vil Kolding Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) i fællesskab rejse en ny fredningssag, som skal sikre Skamlingsbanken for fremtiden.

- Jeg var ærgerlig over, at vi ikke fik mulighed for at gennemføre vores projekt tidligere på året. I dag er jeg tilsvarende glad for, at vi er nået til enighed med DN om at rejse en fælles fredningssag. Det vil øge chancerne for, at vi kan komme igennem med en ny og mere tidssvarende fredning, siger borgmester Jørn Pedersen, (V) på Kolding Kommunes hjemmeside.

Fredning af større område
Den nuværende fredning stammer fra 1935. Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og DN skal nu i fællesskab udarbejde forslag til ny fredningssag, som i følge kommunens hjemmeside kan komme til at omfatte et betydeligt større areal.

Fredningens formål vil både være at bevare landskab, natur og kulturhistorie samt sikre adgang til alle de fredede arealer.

Tidligere blev Skamlingsbanken brugt til store folkemøder, men i dag mest som et smukt udflugtsmål.