Motorvej ødelægger det for naboerne

Naboer til en af landets mest trafikkerede motorvejsstrækninger ser med gru frem til at motorvejen kommer tættere på.

Det er ikke normalt at naboerne Allan Pless og Sven Erik Thomsen kan tale sammen hen over hækken. For lige op ad deres haver ligger motorvej E45 og her det ikke til at være for naboerne. Der er foretaget målinger i deres haver i Bramdrupdam på omkring 70 decibel. Til sammenligning så skal der bruges høreværn, når lydniveauet når over 80 decibel.

- Det begynder jo tideligt om morgen, når de store lastbiler skal ud og kører ned til Sydeuropa. Så vi bliver tit vækket klokken fem morgen. Vi vil jo gerne være ude og ordne vores have, men det er ikke rart, når det er det her støj, siger Sven Erik Thomsen, der bor som nabo til motorvejen.

Om kort tid går vejdirektoratet i gang med at inddrage nødsporet til kørsel. Men støjafskærmning kommer der ikke noget af.

- Det er en politisk prioritering, hvor man afsætter midler til at lave støjafskærmning punktvis, siger Søren Andersen der er anlægschef ved Vejdirektoratet.

Men beslutningen om at inddrage nødsporret til kørsel er kun en midlertidig beslutning. Inddragelsen af nødsporet kommer fordi politikerne ikke har prioriteret at afsætte penge til den store løsning: en planlagt udvidelse af motorvejen fra Kolding til Fredericia til en tresporet motorvej.

Hvis politikerne havde valgt den store løsning havde naboerne fået deres støjdæmpning. Men som det ser ud nu, så får naboerne ikke deres støjskærm foreløbig.

- Det vil sige, at nu skal vi leve i en lang periode med forslaget omkring nødsporskørselen, hvor den skal fungere og vi kender jo ikke tidshorisonten, hvor man kan gå videre med det store forslag, og derfor mener vi, at det vil være rimeligt, hvis man lavede en midlertidig løsning som kunne spærre for støjen.

Ellers frygter naboerne, at der går både ti og femten år inden der kommer skærme mod støjen.