Ny teknik skal afprøves i forbindelse med storstilet havneprojekt

Vanddybden til blandt andet en ny sejlrende skal øges i forbindelse med Marina City-projektet i Kolding Fjord. Før ville man have anvendt klapning, men nu skal en ny teknik testes.

Det storstilede projekt på sydsiden af Kolding Fjord, Marina City, har været undervejs siden 2016, hvor der undervejs har været flere bump på vejen.

Havnebydelen skal indeholde 350 boliger og have 1000 bådpladser. Det vil gøre den til Danmarks næststørste lystbådehavn. 

I forbindelse med projektet er det nødvendigt at øge vanddybden til en ny sejlrende, nyt havnebassin og under dæmningen, som skal omkranse det nye landareal. 

Normalt løser man den opgave ved at grave fjordbunden op. I dette tilfælde ville der have været tale om 360.000 kubikmeter. Den metode kaldes klapning.

De 360.000 kubikmeter ville efterfølgende skulle sejles ud og dumpes på en såkaldt klapplads.

Nyudviklet vakuum-system

Men nu skal en ny teknik testes i forbindelse med uddybningen af fjordbunden.

Den nye metode er udviklet af entreprenørfirmaet Munck Havne & Anlæg, som skal stå for de marine anlægsarbejder i Marina City.

Den nye metode går ud på, at man via et nyudviklet vakuum-system suger vandet ud af det bløde og vandholdige bundmateriale, så fjordbunden synker ned til det ønskede niveau og dermed bliver mere fast. 

Den nye metode skal testes i perioden april til august.

Om den nye metode

Den innovative metode, som skal testes, kaldes vakuum-dræning.

Med vakuum-dræning suges vand ud af den bløde fjordbund i Kolding inderfjord, som består af op til 80 procent vand. På den måde sænkes fjordbunden til den ønskede dybde, og den mudrede bund får en fastere konsistens.

Testen udføres i tre felter á 600-700 kvadratmeter. Lodrette drænslanger stikkes dybt ned i den mudrede fjordbund med cirka en meters afstand. Herefter lægges en stor, kraftig presenning ud over fjordbunden i testfeltet. Gennem koblinger i presenningen tilsluttes en pumpe, så der skabes et undertryk. Pumperne skal køre i en til to måneder per felt. I den periode suges vandet langsomt ud af fjordbunden under dugen, bunden synker ned og bliver liggende i sit nye niveau.

Kilde: Kolding Kommune

Hvis den nye teknik virker efter hensigten, kan man helt slippe for klapning af opgravet fjordbundsmateriale.

Koldings borgmester Knud Erik Langhoff (Konservative) er spændt på testresultaterne.

- Allerede for et par år siden fik vi udarbejdet en grundig analyse af hele 16 mulige alternativer til klapning, men desværre var ingen af dem realistiske muligheder. Det har imidlertid ikke afholdt os fra løbende at afsøge nye innovative alternativer til klapning, og den metode, som Munck Havne & Anlæg nu har udviklet, ser meget spændende ud. Det vil være skønt, hvis vi kan undgå klapning, så selvfølgelig skal den nye teknik testes grundigt, udtaler han i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Vakuum dræning af fjordbunden i Kolding Fjord i forbindelse med Marina City
Sådan foregår den nye metode, der skal øge vanddybden i Kolding Fjord ved Marina City.
Foto: Kolding Kommune

Nu afventer man, at Kystdirektoratet siger god for, at den nye metode kan afprøves.

Når testfasen er overstået til august, vil man vurdere resultaterne, inden det bliver afgjort, om den nye metode kan bruges til uddybning af fjordbunden til Marina City.