Nye stenrev i Lillebælt skal øge bestanden af edderfugle og gøre havmiljøet bedre

Et stort tankskib har i denne uge losset 3.500 tons sten af i Lillebælt. De store granitstykker bliver i disse dage til to nye stenrev syd for Kolding.

3.500 tons sten er lige nu losset af i Lillebælt. De store granitstykker bliver i disse dage og frem til den 3. april til to nye stenrev ud for fugleparadiset Solkær Enge ved Skibelund og lidt nord for Trappendal ved Hejlsminde. 

Stenrev har længe stået på Kolding Kommunes ønskeliste over tiltag, der kan skabe bedre levevilkår for truede fuglearter i Lillebælt. 

Derfor mangler der sten på havbunden:

Bedre fugleliv, bedre vandkvalitet, flere fisk

Derfor er formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Kolding Eea Haldan Vestergaard, Venstre, også glad for, at ønsket nu bliver til virkelighed.

- Vi er nødt til at gøre en ekstra indsats for at bevare naturmangfoldigheden i Kolding. Det gælder også i vores farvande, og derfor er det fantastisk, at vi nu kan etablere de første nye stenrev i Lillebælt. Ud over at skabe bedre forhold for kystfuglene, så håber vi også, at stenrevene vil have en afledt, positiv effekt på hele vandmiljøet og dermed også for fiskebestandene, siger Eea Haldan Vestergaard.

Formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Kolding Eea Haldan Vestergaard, Venstre
Formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem for Venstre i Kolding Eea Haldan Vestergaard.
Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Stenrev levested for blåmuslinger

De nye stenrev bliver primært bygget for at skabe nye levesteder for blåmuslinger, som er edderfuglens vigtigste fødekilde. Stenrevene bliver etableret på en vanddybde mellem 2,5 og 10 meter.

- Vi ved, det er på de dybder, at muslinger og tang trives bedst, men edderfuglen er faktisk i stand til at dykke 20 meter i dybden for at søge efter føden, siger biolog ved Kolding Kommune, Ib Clausen.

Han forventer, at stenrevene også kommer til at fungere som levested for en række andre arter af muslinger, fisk, snegle og krebsdyr. Disse er en del af edderfugles menukort, men er samtidig fødegrundlag for andre fuglearter i Lillebælt som bjergand, toppet skallesluger og terner.

Her bliver de nye stenrev etableret ved Kolding.
Her bliver de nye stenrev etableret ved Kolding.
Foto: Kolding Kommune

- Erfaringer med nye stenrev er, at de vil øge områdets potentiale for produktion af muslinger med en faktor 2-3 i forhold til den bare sandbund, der er i dag. For at vi kan følge udviklingen, har vi fået lavet en såkaldt ’baseline’-undersøgelse med optælling af relevante fuglearter og en vurdering af fødegrundlaget på havbunden på de anvendte lokaliteter, fortæller Ib Clausen og tilføjer, at stenrev med en positiv effekt på fiskebestandene i Lillebælt vil give bedre levebetingelser for marsvin, der typisk finder føde omkring stenrev.

Her er skibet, der lossede granitsten af til stenrev i Sønderborg Kommune, der også er med i Better Birdlife-projektet.
Her er skibet, der lossede granitsten af til stenrev i Sønderborg Kommune, der også er med i Better Birdlife-projektet.
Foto: Kim Toft Jørgensen

Flere naturprojekter i støbeskeen

'Better Birdlife-stenrevene' er startskuddet til en række nye projekter, der skal forbedre naturforholdene i Lillebælt. Blandt andet planlægger Naturpark Lillebælt flere stenrev til gavn for fiskebestanden og vandmiljøet generelt.

Kolding er sammen med blandt andre Sønderborg Kommune en del af EU-projektet 'Better Birdlife', der støtter de nye stenrev økonomisk. 

Tag kikkerten med og følg arbejdet

Til og med langfredag kan man følge arbejdet fra land, hvor man kan se skibene arbejde. Så trænger man til en anderledes tur ud i det blå på den højhellige dag, kan man se dem enten fra kysten ved Skibelund ved Solkær Enge eller fra kysten lidt nord for Trappendal. 

Går turen forbi, kan man med fordel have en kikkert med for at kunne følge med i arbejdet med at tumle de mange tons sten.

FAKTA om de nye stenrev i Lillebælt og Flensborg Fjord