Sygedagpengesager skal granskes

Ankestyrelsen har ændret praksis i udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at mange borgere kan få genåbnet deres sag om sygedagpenge.

Den ændrede praksis betyder at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.

Derfor gennemgår Kolding Kommune 5000 borgeres sygedagpengesager fra de seneste tre år. Kommunen har afsat to medarbejdere til at gennemgå de tusindvis af sager. Det foreløbige skøn er, at 200 borgere i Kolding kan forvente at få udbetalt til sammen mellem en og to millioner kroner.

I Sønderborg Kommune griber de det anderledes an. De har kontaktet alle a-kasser og fortalt dem om sagen. Og så har kommunen lavet annoncer, der opfordrer borgerne til at henvende sig, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. Det er altså ikke alle sager, der bliver gennemgået i Sønderborg Kommune.

Horsens Kommune har endnu ikke besluttet sig for, hvordan de vil håndtere ankestyrelsens praksis. Men de arbejder på livet løs med at finde den bedste fremgangsmåde.

- Lige nu har vi jurister igang med at analysere den her sygedagpengesag. De skal komme med deres vurdering af, hvordan kommunen bedst håndterer det. Vi har udvalgsmøde i beskæftigelsesudvalget først i februar, hvor juristerne vil præsentere, hvad de er kommet frem til. Så indtil da forholder vi os i ro på det område, siger formanden for beskæftigelsesudvalget i Horsens Kommune Bjarne Sørensen til TV SYD.