Ekspert i krisekommunikation: - Ecco er nødt til at forstå, at verden er en anden

Ecco går imod EU's princip om at bruge økonomiske sanktioner, når skovirksomheden vægter økonomi højest. Det mener en ekspert i krisekommunikation.

Det strider mod Eccos egne værdier, når skovirksomheden ikke vil lukke butikker i Rusland.

Det siger Anders Krarup, der til daglig arbejder med krisekommunikation og har en fortid med kommunikation i flere store danske virksomheder.

quote

Ecco er nødt til at forstå, at verden er en anden efter 24. februar

Anders Krarup, selvstændig kommunikationsrådgiver

Skovirksomheden fra Bredebro har nemlig meldt ud, at virksomheden ikke vil lukke sine 250 russiske butikker. 

Ecco begrunder det med den økonomiske sikkerhed for de 1.840 ansatte, som de ikke vil lade i stikken, som Ecco har sagt til Jyllands-Posten.

- Ecco er nødt til at forstå, at verden er en anden efter 24. februar. De prøver at gøre det til et principspørgsmål om ikke at svigte de ansatte. Men det står over for et endnu større princip om en fredeligere verden, lyder det fra Anders Krarup.

quote

Vi tror også på altid at opretholde de højeste etiske standarder og ansvar i alt, hvad vi gør

Eccos adfærdskodeks

I stedet burde Ecco ifølge Anders Krarup - ud fra et kommunikationssynspunkt - sende de ansatte hjem med fuld løn. Det er for både at sikre de ansatte og stadig sende et signal.

Strider mod etiske standarder

I Eccos adfærdskodeks står der blandt andet: "Vi tror også på altid at opretholde de højeste etiske standarder og ansvar i alt, hvad vi gør" (oversættelse).

Eccos adfærdskodeks

Uddrag fra Eccos 'Code of Conduct' (adfærdskodeks, red.)

  • ECCO aims to be a leader wihtin the environment, health, and safety and support sustainable development. (ECCO sigter mod at være førende inden for miljø, sundhed og sikkerhed og at støtte bæredygtig udvikling, red.)


  • ECCO supports, respects, and takes a proactive approach in the protection of internationally defined human rights. (ECCO støtter, respekterer og har en proaktiv tilgang til beskyttelse af internationalt definerede menneskerettigheder, red.)


  • We also believe in always maintaining the highest ethical standards and responsibilities in everything we do – in relation to employees, suppliers, customers, the local communities we work in, and the authorities. (Vi tror også på altid at opretholde de højeste etiske standarder og ansvar i alt, hvad vi gør – i forhold til medarbejdere, leverandører, kunder, de lokalsamfund, vi arbejder i, og myndighederne, red.)


Kilde: Ecco

- De henviser til, at de følger Menneskerettighedskonventionen, som grundlæggende handler om at leve et liv i sikkerhed og tryghed. Så det stemmer ikke så godt overens, når et land invaderer et andet og fører krig og Ecco dermed ikke reagerer, siger Anders Krarup og tilføjer:

- Værdier har først værdi, når de bliver trykprøvet. Hvis ikke det her er en trykprøve, så ved jeg ikke, hvad en trykprøve er.

Ecco går imod EU

Anders Krarup går så langt som at sige, at Eccos beslutning går imod EU.

- Hvis man virkelig skal sætte den på spidsen, så er EU-landene enige om, at det er økonomiske sanktioner, der er våbnet for at undgå nogle endnu værre våben. Ecco går dermed imod EU, når de vægter økonomien højere, siger Anders Krarup.

På spørgsmålet om, hvordan han ville rådgive Ecco, hvis de bad ham om råd, svarer han:

- Den gode kommunikationsrådgiver lægger mulighederne frem, og det kan direktøren så træffe en beslutning ud fra. Men udgangspunktet er, at verden ser anderledes ud, end den gjorde for en måned siden, siger han.

quote

Lad os gøre det helt klart - Vi fordømmer krigen i Ukraine. Uden forbehold

Eccos pressetjeneste

Ecco: - Etisk ansvarlighed er kernen i Eccos kultur

TV SYD har bedt om et interview med Eccos direktør, Panos Mytaros, og bestyrelsesformand, Hanni Toosbuy Kasprzak, men det har ikke været muligt, da de er bortrejst.

TV SYD har i stedet i en mail spurgt Eccos presseteam om, hvordan virksomhedens adfærdskodeks stemmer overens med beslutningen om ikke at lukke de russiske butikker.

- ECCOs Code of Conduct understreger, at vi altid vil vise etisk adfærd og ansvarlighed overfor vores ansatte. Det er faktisk kernen i ECCOs kultur. Vi har vist det gentagne gange, hvor andre løber deres vej ved borgerkrig eller naturkatastrofer, har ECCO altid stået de ansatte bi, skriver Ecco og fortsætter:

- Lad os gøre det helt klart - Vi fordømmer krigen i Ukraine. Uden forbehold. Hvad der sker, er uacceptabelt og bombning af civile afskyeligt. Vi søger at leve op til vores værdier ved at tilbyde jobs til ukrainske flygtninge og økonomisk støtte.

Ecco afviser, at de gør dette af profit-hensyn, da det ville være føre til tab i en årrække.

Vi har desuden forelagt Ecco Anders Krarups kritikpunkter. 

På kritikken af, hvorfor virksomheden ikke sender de ansatte hjem med fuld løn, svarer Ecco:

- Den russiske regering har meddelt, at indstiller man sit virke, vil ens virksomhed blive nationaliseret- og så vil jobbene være tabt for evigt. Det er derfor ikke en løsning.

Ecco har ikke svaret på Anders Krarups kritik af, at virksomheden går imod EU.