To modeller : Sådan bliver den nye topledelse i Region Syddanmark

Politikerne i Region Syddanmark skal nu vælge mellem to modeller for den fremtidige organisering af den administrative topledelse.

To modeller for den fremtidige organisering af den øverste administrative ledelse i Region Syddanmark blev mandag præsenteret for regionsrådet. 

Jane Kraglund blev ansat som ny regionsdirektør 1. oktober, og hun har nu udarbejdet to mulige modeller for organisering af den administrative ledelse.

De to modeller, som Jane Kraglund præsenterede for regionsrådet, har det til fælles, at regionsdirektøren er den eneste, der refererer direkte til det politiske niveau.

Den ene model beskriver Jane Kraglund som en ”Driftsmodel”. Organiseringen er – i lighed med i dag – opdelt med afsæt i de tre driftsområder med en sundhedsdirektør, en psykiatri- og socialdirektør og en regional udviklingsdirektør, der alle refererer til regionsdirektøren.

Den anden model beskrives som ”Den tværgående model”. I denne model findes der en koncernledelse under regionsdirektøren, som består af tre koncerndirektører med hvert deres tværfaglige ansvarsområde. regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V). I denne model refererer socialdirektør, sygehusledelser og psykiatrisygehusledelsen til regionsdirektøren.

- Det er helt afgørende, at vi får en direktion, der både sikrer en god betjening af regionsrådet, og fungerer som et hold, med fokus på synergi og tværgående tænkning. Alle modeller vil have fordele og ulemper, og det gælder også de to modeller, der er beskrevet. Nu glæder vi os til at høre medarbejdernes kommentarer, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

De to modeller sendes nu i høring i de regionale samarbejdsudvalg. Regionsrådet træffer den endelige beslutning om den fremtidige model lige før jul og modellen træder i kraft fra nytår.