10 gode råd hvis din bolig er oversvømmet

De store mængder regnvand har skabt problemer for mange husejere det seneste døgn. Her kommer nogle gode råd fra Bolius.

1. Begræns skaden i videst muligt omfang. Sug vandet væk med en vandstøvsuger, hvis der er under ca. 5 cm vand på gulvet, eller pump vandet væk med en dykpumpe, hvis der er ca. 5 cm vand eller mere. Sæt en slange på dykpumpen og før den væk fra huset.
En vandstøvsuger fås fra ca. 1.000 kr. og op, mens en dykpumpe kan købes fra et par hundrede kroner og op - det er også muligt at leje både en vandstøvsuger og en dykpumpe. Forsikringen vil efterfølgende dække dine udgifter for anskaffelse og strøm, når du anmelder skaden.

2. Brug gummistøvler eller waders samt gummihandsker, når du bevæger dig i vandet. Ved skybrud blandes overfladevand (regnvand) ofte med fækalie- og bakterieholdigt spildevand fra kloakken. Det kan gøre dig syg, hvis vandet f.eks. kommer i kontakt med en rift på huden.

3. Red alt, hvad reddes kan. Prioritér indsatsen, så du først sikrer genstande, der ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer, kunst og genstande med affektionsværdi.

4. Meld skaden til forsikringsselskabet – hvis du kan komme igennem. Bed også om praktiske instrukser, fx om du selv skal kontakte et bestemt skadeservicefirma.

5. Kan du ikke få fat i forsikringen, så prøv selv at få assistance hos et skadeservicefirma eller relevante håndværkere.

6. Forsikringen vil aldrig ’straffe’ dig for at gøre alt, hvad du kan, for at begrænse skaden. Derimod vil forsikringen dække alle dokumenterede udgifter efterfølgende – også til håndværkere og materiel – der har at gøre med en decideret skadebegrænsende indsats. Så gem alle kvitteringer for evt. materielindkøb og håndværkerassistance. Sædvanligvis vil du endda blive kompenseret økonomisk for de timer, du selv lægger i opgaven, fx med at skære vægge op og fjerne våd isolering.

7. Du skal derimod ikke træffe aftaler om rekonstruktion o.l. uden at have en helt klar aftale med forsikringen.

8. Når vandet er væk, er det vigtigt at tørre kælderen eller rummet i videst muligt omfang. Lav grundigt gennemtræk, og kan du skaffe en affugter, så sæt den i drift. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører. Skru ikke op for varmen; det sætter ekstra gang i mikrobiologiske processer og fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer.

9. Tag billeder af alle skader undervejs i forløbet og smid ikke skadet indbo ud, før du har haft besøg af en taksator.

10. Bemærk: Uisolerede kældre med beton- eller klinkegulv kan typisk godt tåle en mindre oversvømmelse, uden bygningselementerne tager skade. Men du skal naturligvis have vandet væk alligevel og sørge for god udluftning, til der er tørt igen. Kontakt dog altid dit forsikringsselskab og meld hændelsen, så sagen er behørigt registreret, hvis der senere skulle opstå fugtproblemer som følge af oversvømmelsen.

Kilde:Bolius