Her fanger de og tjekker fisk for giftigt stof

I de kommende uger vil Miljøstyrelsen teste fisk, der lever i åer og vandløb nær brandøvelsespladser, for giftstoffet PFAS.

Frem til midten af november vil Miljøstyrelsen indfange fisk for at finde ud af, om giftstoffet PFAS fra brandøvelsespladser har forurenet nærliggende vandløb, oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fiskene, der får taget vævsprøver, bliver fanget i 19 vandløb i Syd- og Sønderjylland. På landsplan drejer det sig om cirka 50 vandløb.

Undersøgelserne er sat i værk, efter det i foråret kom frem, at det giftige stof - PFAS - som tidligere blev brugt i brandskum - havde spredt sig fra brandskolen i Korsør til en mark, hvor køerne fra Korsør Kogræsserforening i årevis gik og indtog stoffet gennem græsset.

Giften spredte sig aftagerne af oksekødet. Efterfølgende er der blevet taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

De fem regioner har sammen med landets kommuner indsamlet oplysninger om, hvor der ellers har ligget brandøvelsespladser i landet, og det er disse områder, som nu undersøges.

Fakta: Har skal der tages vævsprøver af fisk:

Vandløbene har det til fælles, at de alle ligger i nærheden af tidligere og nuværende brandøvelsespladser, som er udpeget af Danske Regioner og Forsvarets Ejendomsstyrelse som mulige kilder til forurening med giftstoffet PFOS.

Ifølge Miljøstyrelsen forventes svarene på prøverne i begyndelsen af 2022.

Fakta: Baggrunden for overblikket

PFAS-stoffer svært nedbrydelige

PFAS-stofferne – herunder PFOS – optages nemt af dyr og planter og nedbrydes kun langsomt. Hvis vandløb har været påvirket af PFAS, vil der derfor være risiko for, at det findes i fiskenes væv.

Hvis kommuner eller Region Syddanmark skønner, at der er behov for det, kan de allerede nu beslutte at fraråde fiskeri i vandløb i nærheden af brandøvelsespladser. Dette behøver ikke at afvente fiskeundersøgelserne, oplyser Miljøstyrelsen.

Fakta: PFAS og PFOS