PERSONPROFIL

Hans-Iver Kley

Slesvigsk Parti

Kandidat ved kommunalvalget i Haderslev
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 19. juni 1967 i Oksenvad Gift 3 børn

S

Hans-Iver Kley var i år 2017 kandidat for Slesvigsk Parti til kommunalvalget i Haderslev kommune og regionsrådskandidat til Region Syddanmark. Hans-Iver Kley blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Udover sit politiske engagement, så beskæftiger han sig til daglig som læge i egen lægepraksis. Han er uddannet i medicin fra Syddansk Universitet. Privat er han gift med Henriette, med hvem han har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 93 Slesvigsk Parti in total 701
KV 2013 Personlige stemmer 136 Slesvigsk Parti in total 859

Mærkesager

  • Sundhed
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Mere tillid til de ansatte i sundhedsvæsenet

Lad den enkelte medarbejder bruge sin sunde fornuft i det daglige arbejde. Det skaber arbejdsglæde og mere kvalitet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør stoppe al planlægning af vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil alle have strøm, og gerne billig strøm, og ingen vil have kul og a-kraft. Så må vi planlægge med vind, og det er nu en gang langt billigere med vindmøller på land et til havs.

2 Jobcentret behandler ikke borgerne med fornøden hensyntagen og respekt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen er for dyr i drift i forhold til andre kommuner i landsdelen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være balance i dette, vi er en landkommune. Og alle har brug for transport på en eller anden måde.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

så meget som muligt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en belastning og en stor udfordring.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræningen virker i Haderslev.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre klasser giver bedre læring, og færre problemer.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er der råderum til det, så kan skatten sænkes.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke glemme landområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På de steder, hvor det giver mening. Overvægt er et tiltagende problem, som motion kan afhjælpe. Tilmed forurener en cykel ikke.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for arbejdspladser.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver omtale, oplevelser for borgerne.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges meget energi i forvejen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bestemt af lovgivning, som kommunen skal rette sig efter.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn er dem, som skal tage over siden, så vi må give dem en god skolegang, børnehave mm.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdspladser giver indtjening til kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 478 Slesvigsk Parti in total 5267

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Mere tillid til de ansatte i sundhedsvæsenet

Lad den enkelte medarbejder bruge sin sunde fornuft i det daglige arbejde. Det skaber arbejdsglæde og mere kvalitet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges for meget tid på unødig registrering.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byder dig sig et seriøst tilbud, kan det overvejes.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er vist brugt mere end nok penge på den sag !

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil styrke uligheden i sundheden og sundhedstilbud.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg arbejder som praktiserende læge, og det vil give meget mere administration.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men tænker man på praktiserende læger, så er der ingen ledige praktiserende læge, så derfor hjælper det ikke noget.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private hospitaler gør et godt stykke arbejde, men det er også en FORRETNING, så det har indflydelse på behandlingen, hvor tit man operere mm. Og de uddanner ingen læger eller andre fagfolk. Og de tager sig kun af de sygdomme, som kan give overskud.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt sundhedsvæsen i DK, og vi bruger forholdsvis lidt penge på det Men supersygehusene har indtil videre ikke bidraget med det, som man kunne håbe på, og når noget bliver stort, bliver det ikke altid bedre...Og nu skal vi til at lave nye minisygehuse igen, for at fange de patienter, som ikke kan være på supersygehusene ? Det kunne man have planlagt bedre.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange dårlige eksempler på, at det ikke fungerer.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke få det samme akutberedskab i Odense og i Højer, men der skal være minimumskrav.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelser skal være så tæt på den unge, som muligt.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke afskaffe regionerne, så får vi endnu mere "københavneri" Men regionerne har kun meget lidt at sige.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien lider som somatiske sygehuse under ledelsesproblemer, for meget unødvendig registering

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kan de det? Nu er det jo så også fjernet -for at blive afløst af noget andet, som vi ikke kender endnu...

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg arbejder som læge, og screening har sine begrænsninger.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men bedst ville jo være, at det slet ikke var sådan. Lige sundhed for alle.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tænke på hele regionen, ikke kun byerne, der alligevel vil vokse.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men der skal være et vist tilbud .

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Cand.med. Medicin, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Læge
S

Uddannelse

Cand.med. Medicin, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Læge

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik