PERSONPROFIL

Marianne Mørk Mathiesen

Liberal Alliance

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 14. oktober 1952 i Esbjerg I et forhold 2 børn

I

Marianne Mørk Mathiesen er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, hvor hun er løsgænger. Hun er medlem af Forretningsudvalget og næstformand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Marianne Mørk Mathiesen er uddannet læge fra Københavns Universitet. Hun arbejder til daglig som praktiserende læge i Esbjerg. Privat er hun bosat i Esbjerg. Hun er mor til to børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3655 Liberal Alliance in total 17104
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4156 Liberal Alliance in total 15950

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Hver en skattekrone skal bruges med respekt og omtanke.
Overflødigt beurakratis og ligegyldig projekter skal fjernes. Administratione bør halveres, så der er råd til flere sygeplejersker og læger.
Sygefravær skal nedbringes - der er alt for meget snak om sårbarhed og psykiske tilstande. Aldrig har vi arbejdet så lidt, aldrig har vi haft så mange hjælpemidler og aldrig har vi haft så meget sygefravær. 5% af arbejdsstyrken er dagligt sygemeldt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange registringsopgaver. Dansk sygeplejesker råd mener at 30% af sygeplejerskernes registringer er overflødige.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tidligere havde Falck et ambulance monopol. Nu har vi skabt et statsmonopol. Selv om Ambulance Syd klarer opgaven fint, bør ambulance driften konkurenceudsætte hvert tiende år, som hidtil.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede brugt alt for mange penge på Carl Holstsagen. Pga ansættelseforholdene i regionshuset, kan vi ikke beviser, at Christian Ingemann, har brugt sin arbejdstid på Carl Holst valgkamp.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derbør l ihvertfald indkræves udeblivelsegebyr. 100.000 gange årligt udebliver patienter fra aftaler på sygehusene. 100000 gange står en læge og/eller sygeplejesker og venter forgæves på en patient.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke bruge flere penge på rekruttering. Disse penge bruge regionerne jo blot til at stjæle læger fra hinanden. Det skal uddannes flere læge.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuse rummer de bedste og mest rutinerede specialister. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at blive behandlet der. Men mange, specielt ældre, udskrives for tidligt, da supersygehuspladserne er meget dyre. Alle de mindre sygehuset, som vi er ved at nedlægge, bør omdannes til sygeplejeskerdrevne udskrivelsesygehuse. Her kan personer, som er for raske til at ligge på supersygehuser, men for syge til at komme hjem, indlægges ligeså længe der er behov for.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privatdrift er ofte mere effektivt en det offentlige. Sygefraværet er næsten dobbelt så stort i det offentlige som i det private. Dette taler for sig selv.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der tales meget om responstiderne. Den tid det tager fra en borger ringer 112 til ambulance ankommer på stedet. 6-12 minutter finder jeg meget flot. Med alt den snak om responstiderne risikere vi, at folk bliver så bevidste om behovet for akuthjælp at ingen til sidst tør gå en tur i skoven.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der køre alt for mange tommer busser rundt. FlexTrafik ( taxa med offentligt tilskud) bør afskaffes. Borgere skal ikke kunne køre f.eks fra Ribe til Esbjerg i taxa med offentligt tilskud, blot for at gå en tur i biffen.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange universitet uddannelser, specielt lægeuddannelsen, skal kunne studeres på de større regionssygehuse. Når et ungt menneske flytte til universitetbyerne for at uddanne sig, så flytter de sjældent hjem igen når uddannelsen er afsluttet.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De sidste årringe er presset på og henvisninger til psykiatrien steget med 30%. Psykiatrien overstrømmes af " ikke psykiatriske patiente" . Mange unge curlingbørn, tror de er psykiske syge/ deprimerede, når livet gør en smule ondt. I dag er der ikke der ingen, der er bekymrede eller bange, men lider istedet af ANGST. Ordet travlhed er udskiftet med ordet stress eller andre psykiske diagnoser.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kravet bliver nu fjernet. Så det har ikke relevans at diskuterer dette. Men der kan forsat spares rigtig mange penge på administration og registrering. 30% af sygeplejeskernes registringer er overflødig. Regionshuset i Vejle bruger 560 millioner på administrative lønninger, dertil kommer administration udgifterne på de enkelte hospitaler. Administration udgifter er steget 30% mere en udgifter til egentlig sundhedspersonale.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screening og forebyggelser er altid det bedste.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit svar på ovenstående forudsætter at der ikke er lægemangel.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Små virksomheder har bestemt også en plads i mit ideel samfund. Vi skal hele tiden være opmærksom på det man kalder "udkants Danmark"

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sige jo sig selv. De fleste "ude på landet " har bil. Vi skal blot sørge for at de unge kan komme til og fra uddannelsestederne

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Liberal Alliance

2013 - nu

Medlem, Forretningsudvalget Region Syddanmark, Liberal Alliance

2013 - nu

Medlem, Sundhedssamordningsudvalget Region Syddanmark, Liberal Alliance

2018 - nu

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Løsgænger

Tillidsposter

Udvalgt medlem Samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp

Uddannelse

Cand.med Medicin, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1997 - nu

Praktiserende læge Den danske lægeforening
I

Politiske hverv

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Liberal Alliance

2013 - nu

Medlem, Forretningsudvalget Region Syddanmark, Liberal Alliance

2013 - nu

Medlem, Sundhedssamordningsudvalget Region Syddanmark, Liberal Alliance

2018 - nu

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Løsgænger

Tillidsposter

Udvalgt medlem Samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp

Uddannelse

Cand.med Medicin, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1997 - nu

Praktiserende læge Den danske lægeforening

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik