PERSONPROFIL

Michael Jensen

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Bor i Svendborg Kommune

K

Michael Jensen (Kristendemokraterne) er folketingskandidat til valget i 2019.
Han var kandidat til regionsrådet i Region Syddanmark ved valget 2017.

Han er medlem af hovedbestyrelsen i partiet samt international sekretær og storkredsformand i Fyn.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 83 Kristendemokraterne in total 4809

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har stor tillid til, at regionens ansatte kan opretholde en god kvalitet, selv om de har mange opgaver. Det er det samme som, at arbejdsopgaverne godt kan fordeles anderledes og mere hensigtsmæssigt. Mere tid til omsorg og nærvær, og mindre tid på meningsløs overadministration og kontrolopgaver.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gik da meget godt, da Falck stod for ambulancekørslen. Problemet ligger i den måde regionen definerer opgaven og udvælger de private firmaer, der måtte byde ind på kørslen.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På et eller andet tidspunkt må man slå en streg og sige, at det var så det. Om vi er der nu, ved jeg ikke. Hvordan ved vi, om alle "dumheder" fra Carl Holsts tid har set dagens lys? Er alle sten vendt? Er der sket noget klart strafbart? Vi ved det vist endnu ikke?

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal absolut ikke indføres mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Men der må godt ske visse omfordelinger, så tandbehandlinger gøres billigere eller helt gratis.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det skal ikke koste noget, at besøge egen læge. Vi har betalt til det over vores skat, og det er en rigtig god solidarisk ordning. Noget vi som velfærdsstat kan være meget stolte af at have.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bruger allerede en hel del penge på at få praktiserende læger til at slå sige ned i den dele af regionen, hvor der mangler læger. Det vigtige arbejde skal fortsættes. Også selv om det skulle kræve lidt højere økonomiske bevillinger.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke noget imod valgfrihed for patienterne mellem private og offentlige hospitaler. Vi skal dog ikke blande de to systemer sammen. Det ville f.eks. blive noget rod med private og offentlige afdelinger, der tilbyder de samme behandlinger, indenfor rammerne af det samme sygehus.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye supersygehuse har en uundværlig specialviden, og det kan ingen have noget imod. De fleste sygdomme er dog af ret almindelig karakter, og det kan de mindre sygehuse sagtens tage sig af. De giver arbejdspladser og det giver tryghed i sygehusenes nærområde. Det skal vi værdsætte højere.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"I højere grad" måske at overdrive behovet for flere udliciteringer. Regionen skal i hvert fald først og fremmest udlicitere de opgaver, der ikke har med syge borgere at gøre. Dernæst er transport til og fra behandling på sygehusene noget, der erfaringsmæssigt er udmærkede erfaringer med at udlicitere.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, akutberedskabet skal opprioriteres i de områder af regionen, hvor responstiden på en ambulance eller akutbil er for dårligt (f.eks. Varde, Sønderborg og Langeland Kommuner). Det kan gøres uden at forringe det generelle serviceniveau i de kommuner, som er godt dækket ind af akutberedskabet. Spørgsmålet indeholder en modsætning, som ikke er der i virkeligheden.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ingen grund til at tro, at regionen ikke allerede har en god kortlægning af de forurenede grunde. Når det gælder oprensningen. må det altid - som udgangspunkt - være sådan, at det skal betales af forureneren (eller hans forsikringsselskab).

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at der skal bruge flere ressourcer på den regionsfinansierede offentlige transport - f.eks. med en udvidelse af flextrafikken til almindelige trafikselskabstakster. En del af finansieringen kan dog hentes ved at sammenlægge Sydtrafik og Fynbus. Der foregår i dag en hele del unødig dobbeltadministration med to takstsystemer, to køreplanlægninger, to bestyrelser osv.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut! Jo længere tid de unge skal bruge på transport til og fra en fjern skole, jo større frafald fra uddannelserne er der nemlig.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne gør det langt bedre, end mange Christiansborg-politikerne siger- Og de siger det for at selv få mere magt ved at centralisere Danmark endnu mere. Jeg og KristenDemokraterne går 100 % ind for at bevare regionerne. Ja, vi vil også styrke regionernes handlefrihed og overdrage dem retten til at opkræve en egen regionsskat.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste. Her er psykiatrien et område, der gennem mange år er blevet "udsultet". Psykisk sygdom er en folkelidelse, men den kan helbredes, når der sættes ind med det samme. Der ligger der stor menneskelig og næstekærlig omsorg i. Det er der desuden god samfundsøkonomi i.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en håbløst gammeldags og centralistisk måde at styre regionerne på, når staten uden vider kræver disse 2 % effektivisering hvert eneste år. Hvordan føder man 2 % hurtigere? Hvordan opererer man et hjerte 2 % hurtigere? Hvordan får man et brækket ben til at gro 2 % hurtigere sammen? Det betyder ikke, at regionerne ikke skal effektivisere, hvor det giver god mening. Hvor det er, ved de - ikke staten - bedst selv.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det siger sig selv, at det er komplet overflødigt at screene raske menneske. De, man skal screene, er de, som er i risikozonen for ar bære på en skjult sygdom (evt. forstadier til en sygdom). Her tror jeg, det som politiker er meget klogt at lytte til den lægefaglige sagkundskab. For først derefter at beslutte, hvad der skal screenes for, og hvilken metode, der skal anvendes.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ville ligge en uretfærdighed i det, hvis man kunne betale sig til at komme foran i køen på i offentlige sundhedsvæsen, men sådan er det jo ikke. De, som har en privat sundhedsforsikring og bliver behandlet på privat hospital, tager i stedet for toppen af ventelisterne i det offentlige sundhedsvæsen. Det så må ikke misbruges af regionerne til ikke at gøre noget ved for lange ventetider på behandling. Her er der måske grund til en lille bekymring.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væksten skal spredes til ud over hele regionen. Alt andet er en centralisering, der ikke vil komme alle borgere i regionen til gode.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil altid være modsatrettede hensyn, der skal tages, mellem natur- og råstofinteresser (typisk grusgrave). Vi er nødt til at grave grus op et eller andet sted. Opgaven for regionen er her at afgøre, hvor det - ud fra en samlet betragtning - gør mindst varig skade på naturen.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løsningen er ikke at flytte busser rundt. Løsningen er at udvide og indarbejde flextrafikken i trafikselskabernes takstsystem og køreplaner. Koordinerede trafikselskaberne samtidig deres køreplaner endnu bedre med hinanden, Arriva og DSB, ville det give flere buspassager.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Detailstyring er et ubehageligt og meget centralistisk ord i ørerne på en kristendemokrat. Betyder ordet dog, at regionen skal sikre en bedre grografisk og fagopdelt fordeling af ungdomsuddannelserne i Syddanmark, så har jeg ingen indvendinger.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Kristendemokraterne
Storkredsformand Fyns Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

2013 - nu

Menighedsrådsmedlem Bjerreby-Landet Menighedsråd

Erhvervserfaring

2007 - nu

Agronom (cand. agro) Eget rådgivningsfirma

1998 - nu

Landmand Egen gård

2016 - nu

Analysemedarbejder COWI

2014 - nu

Kirkeværge Bjerreby-Landet Sogn
K

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Kristendemokraterne
Storkredsformand Fyns Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

2013 - nu

Menighedsrådsmedlem Bjerreby-Landet Menighedsråd

Erhvervserfaring

2007 - nu

Agronom (cand. agro) Eget rådgivningsfirma

1998 - nu

Landmand Egen gård

2016 - nu

Analysemedarbejder COWI

2014 - nu

Kirkeværge Bjerreby-Landet Sogn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik