PERSONPROFIL

Per Olesen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 21. juli 1968 i Vejle Single 1 barn

V

Per Olesen (V) har siden 2014 været byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor han er medlem af Kultur- & Idrætsudvalget og Økonimiudvalget, Olesen har haft en lang karriere i Sydbank, og han arbejder nu som direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme. Derudover er han ved Dansk Håndbold Forbund international håndbolddommer. Privat har Per Olesen sønnen Mikkel og er bosiddende i Vejle.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 655 Venstre in total 18285
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 670 Venstre in total 19710

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Trafiksikre skoleveje,
Idrættens stemme i Vejle Byråd,
Sikker og stabil økonomi.¨
Stabile afregningspriser for vand/spildevand.
Bevar skadestuen på Vejle Sygehus

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver mening (læs økonomi/kvalitet), så OK

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gavner den kommunale økonomi og miljøet

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er på vej - men der er et kæmpe uforløst potentiale endnu.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være bedre til at prioritere og så have fokus på det vi er gode til. Koncerterne i Byparken er superfede! Kulturmuseet er et godt eksempel på noget der bør opprioriteres.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi har fået for mange flygtninge. Men vi skal gøre flest mulige til en positiv ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke på bekostning.... tror på at forebyggelse stadig skal prioriteres. Men genoptræning skal stadig have prioritet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror midlerne er bedre brugt til lederuddannelse af skolelederne og til at få flere lærere på skolerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For meget statistik og for lidt reel rådgivning.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en billig skattepct, så det er ikke min første prioritet. Vi har stadig velfærdsområder, hvor vi kan gøre det bedre. OG så ville jeg hellere, hvis muligt, sænke grundskylden - hel håbløs skat.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle er hovedby, men vi skal selvfølgelig tænke kommunen som en helhed.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har stadig "sorte huller" via trafiksikre skoleveje. Kan nævne eksempelvis Kirkebakken, Vejle Midtbyskole og Skibet. Er glad for t vi nu har fået sikret Hældagervej.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har masser af gode muligheder og det giver lokal stolthed, omsætning og masser af positiv omtale.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De flygtninge vi har skal vi behandle ordentligt, men også stille krav til....

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har betalt skat gennem livet, så alle bør have samme adgang til ydelser. Men mulighed for tilkøb vil være helt OK.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre er det pt. ikke realistisk, men ellers skal den bare væk - jo hurtigere jo bedre!

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Vejle Kommune, Venstre

2014 - nu

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Vejle Kommune, Venstre

Uddannelse

2000 - 2002

Master Ledelse, Finanssektorens Uddannelsescenter

Erhvervserfaring

2015 - nu

Direktør Nordfyns Erhverv og Turisme
International håndbolddommer Dansk Håndbold Forbund

1986 - 2013

Områdedirektør Sydbank
V

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Vejle Kommune, Venstre

2014 - nu

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Vejle Kommune, Venstre

Uddannelse

2000 - 2002

Master Ledelse, Finanssektorens Uddannelsescenter

Erhvervserfaring

2015 - nu

Direktør Nordfyns Erhverv og Turisme
International håndbolddommer Dansk Håndbold Forbund

1986 - 2013

Områdedirektør Sydbank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik