TV der bevæger dig

DF vil forbyde sygeplejersker med tørklæde

Det muslimske tørklæde, hidjab, skal være forbudt på sygehusene i Region Syddanmark. Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti. Tåbeligt mener SF.

- På et sygehus kan et tørklæde skabe ængstelighed og bekymring, siger Niels Erik Søndergaard (DF) til TV SYD. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Dansk Folkeparti vil indføre et tørklædeforbud på Region Syddanmarks sygehuse.

- Det er et spørgsmål om at forhindre, at man bruger et symbol, der er kønsdiskriminerende og undertrykkende, siger regionrådsmedlem Niels Erik Søndergård fra Dansk Folkeparti til TV SYD.

I SF's lejr er man helt uenige i Dansk Folkepartis forslag. 

- For DF er det her et spørgsmål om at skille befolkningen i os og dem. Det synes jeg er tåbeligt. I SF går vi ikke ind for, at der gøres forskel, siger Ida Damborg (SF) til TV SYD.

For DF er det her et spørgsmål om at skille befolkningen i os og dem. Det synes jeg er tåbeligt. I SF går vi ikke ind for, at der gøres forskel.

Ida Damborg (SF)

Hverken på Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus eller Sygehus Sønderjylland har man modtaget klager over personalets brug af tørklæder.

Region Syddanmarks HR-gruppe vurderer, at forslaget strider imod forskelsbehandlingsloven, og derfor vil være ulovligt at gennemføre. 

Læs også Nermina elsker sit arbejde og sit tørklæde

Forslaget fra Dansk Folkeparti var oppe på regionsrådsmøde mandag eftermiddag. Alle undtagen Dansk Folkeparti stemte for, at man ikke kunne behandle forslaget, fordi det strider med lovgivningen.

DF's begrundelse for at fremsætte forslaget

  • At tørklædet er et kvindeundertrykkende symbol og ikke et religiøst symbol.
  • At det bliver svært se tiltrækkelig mimik, en stor del af kommunikationen mellem to mennesker sker ved mimik, og den kan ikke fuld udfoldes, når man har et tørklæde på.
  • At frafaldne muslimer finder det stærkt ubehageligt at møde kvinder, der bærer tørklæde (hidjab), fordi de ved hvad symbolet står for, og at der derved kan opstå ubehagelige situationer.
  • At sygehuspersonalet også skal være rollemodeller for andre unge piger. Med et tørklæde bliver de rollemodeller for en kultur, der slet ikke harmonerer med de danske værdier, vi har på arbejdsmarkedsområdet.