Fiskeriformand om kvoteforslag: Store voksne mænd ringer og græder

Fiskere frygter for deres erhverv, hvis forslag om meget lavere kvoter bliver vedtaget.

- Det vil betyde, at jeg ikke ved, hvad jeg skal leve af, siger fisker Henrik Bode fra Mommark.

Han svarer på TV SYDs spørgsmål om, hvad det vil betyde for ham, hvis EU-Kommissionens forslag om at reducere torskekvoterne i den vestlige del af Østersøen med 92 procent bliver til virkelighed.

Det vil reducere fangstmængderne næste år i den vestlige Østersø fra 1746 ton til 141 ton.

Den 11. oktober mødes Fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Rasmus Prehn, Socialdemokratiet, med sine kolleger i EU for at drøfte forslaget. Fredag sagde han til Politiken, at han ikke er optimist hvad angår udsigterne til at hæve torskekvoterne i EU-Kommissionens forslag.

Det værste

- Det er det samme som at give de cirka 25 fuldtidsfiskerne fra Snaptun til Als dødsstødet, siger Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening.

- Det er det værste, jeg har været med til i mine 25 år som formand. Der er ikke alternative fisk at fange. Sild må vi ikke fange længere, og fladfiskekvoterne er også så små, at det ikke kan betale sig.

quote

Det er det samme som at give de cirka 25 fuldtidsfiskerne fra Snaptun til Als dødsstødet

Allan Buch, formand, Bælternes Fiskeriforening.

Engang var torsk almindelig

Torsk har været en af Danmarks og Nordeuropas mest almindelige fiskearter, men blandt andet ødelæggelser af levesteder, forurening, overfiskeri og iltsvind har presset torsken så meget, at selv lystfiskeri nu er med til at true torsken.

- Fisketrykket skal voldsomt ned. Ellers er der en meget reel risiko for, at torsken forsvinder som kommerciel fisk inden for nær fremtid, siger Morten Vinther, seniorforsker, DTU Aqua og medlem af Det Internationale Havundersøgelsesråd.

- Det var bedre at sige, at fiskeriet ikke skal være her. Store voksne mænd ringer og græder, fordi de er pressede, fortæller Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening. 

Henrik Bode har sin kutter liggende på Mommark Marina. Der kan han lige nu ikke gøre andet end at vente på, at politikerne træffer en beslutning. Hans skæbne er ikke i hans hænder.

- Siden jeg gik ud af skolen, har jeg levet som selvstændig fisker. I dag er jeg 52 år, siger han.