TV der bevæger dig

Biogasanlæg i høring – et svar er stensikkert

Mandag begynder høringsperioden for planerne om et biogasanlæg ved Kværs. En gårdejer i nærheden er allerede i gang med at skrive sit høringssvar.

Det er ved den hvide tank i horisonten, at anlægget er planlagt til at blive placeret. Foto: John Melin, TV SYD

Opdatering: Det fremgik tidligere af artiklen, at der blot manglede en byggetilladelse, før projektet kan gå i gang. Det er ikke korrekt. Lokalplanen, der er sendt i høring, skal selvfølgelig også godkendes. Derfor er det nu rettet i artiklen.

Ovenpå 11,8 hektar jord ved Kværs skal der efter planen placeres et biogasanlæg. Anlægget skal give varme til 17.000 husstande primært ved hjælp af husdyrgødning.

Jeg håber ikke, at anlægget i Kværs bliver til noget.

Hans Jørgen Vaarbjerg, gårdejer, Kværs

Stefan Lydal, der er næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, fortæller til TV SYD, at lokalplanen nu er sendt i høring - og den skal selvfølgelig godkendes. NGF Nature Energy er klar til at bygge, når den og byggetilladelsen er indhentet. Høringsperioden på otte uger er sat i gang i dag. Et høringssvar er Teknik- og Miljøudvalget i hvert fald sikre på at modtage. Det svar kommer fra gårdejer Hans Jørgen Vaarbjerg, der bor i Kværs, og som bestemt ikke er tilfreds med udsigten til et biogasanlæg i baghaven. Ham vender vi tilbage til.

Forhøring gav 21 svar

Arbejdet med anlægget har været undervejs siden slutningen af november. I januar blev der afholdt en forhøring og et borgermøde om projektet. I den omgang modtog Teknik- og Miljøudvalget 21 høringssvar. Både lugtgener og trafiksikkerhed blev vendt, og flere af indvendingerne er nu blevet indarbejdet i den miljørapport og det lokalplanforslag, som udvalget nu har sendt i høring. Blandt andet er tilkørslen til anlægget blevet flyttet hen, hvor færre cyklister passerer, for bedre at beskytte de bløde trafikanter.

Hvad er en høring?

Myndigheder har pligt til at gøre berørte personer (for eksempel borgere) opmærksom på oplysninger i en sag, inden der skal træffes afgørelse i sagen. I en periode, der kaldes høringsperiode, har de berørte personer mulighed for at indgive kommentarer til myndigheden om projektet – det kaldes høringssvar.

Se mere

Men næstformand i Teknik- og Miljøudvalget forventer alligevel at modtage høringssvar om trafiksikkerhed og lugtgener. Med en udsigt til 48.000 passerende lastbiler om året mener han ikke, diskussionen om trafikken kan undgås:

- De (lastbilerne, red.) er der jo ikke nu, så det kommer man jo til at mærke, siger han.

Stefan Lydal nævner også, at biogas er en generel debat, særligt efter projekter om biogasanlæg i både Esbjerg og Kolding er blevet droppet med det nuværende anlæg i Kalundborg som eksempel.

Læs også Endnu et nej til biogasanlæg i byområde

Lugtgener og trafiksikkerhed er også to af gårdejer Hans Jørgen Vaarbjergs bekymringer. Med hensyn til lugt-bekymringerne fortæller næstformand Stefan Lydal, at han på et besøg på et af NGF Nature Energys nuværende anlæg på Nordfyn ikke lugtede noget anderledes end ved et almindeligt landbrug.

Anlæg otte kilometer derfra

Men det er ikke kun lugt og trafik, der får Hans Jørgen Vaarbjerg til at tænke, at biogasanlægget er en dårlig ide.

Otte minutters kørsel fra Kværs – i byen Kliplev i Aabenraa Kommune – vil der i slutningen af 2021 stå et færdigt biogasanlæg.  Hans Jørgen Vaarbjerg forstår ikke, hvorfor de to kommuner ikke har arbejdet på et fælles anlæg i stedet for at placere to næsten klods op ad hinanden.

- Jeg forstår ikke, at man ikke har et samarbejde med Aabenraa Kommune, da der er planlagt et anlæg i Kliplev få kilometer herfra, og der vil være et vældigt overlap i forhold til leverance af biomasse, siger gårdejeren.

Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget fortæller dog, at den mulighed er blevet drøftet. Ifølge ham har NGF Nature Energy forsøgt at indgå en aftale med virksomheden, der arbejder på anlægget i Aabenraa. Virksomheden har dog hverken haft lyst til at samarbejde med NGF eller lade dem overtage projektet, siger Stefan Lydal.

Samling om 16 dage

Den 3. april vil der igen være borgermøde om biogasanlægget, hvor de kommende naboer og brugere af anlægget kan få mere at vide om projektet og dets miljømæssige virkninger. Her vil NGF Nature Energy også invitere alle interesserede til at se et af deres nuværende anlæg. Men for gårdejer Hans Jørgen Vaarbjerg er holdningen om anlægget sikker:

- Jeg håber ikke, at anlægget i Kværs bliver til noget, siger han.

Mest sete på tvsyd.dk