Flugt fra folkeskolen giver friskoler

Antallet af nye friskoler er det højeste siden 2010, hvor 22 nye skoler kom i gang. Det skriver Kristeligt Dagblad. TV SYD besøger ny friskole i Sønderborg.

Sønderborg Friskole

Når den nye Sønderborg Friskole åbner i dag, kan de 50 elever se frem til en nyopstartet skole. Sønderborg Friskole er en af de 21 nye privat- eller friskoler, der slår dørene til første skoledag efter sommerferien.

Ifølge Dansk Friskoleforening går 112.000 elever - eller 16 procent af alle grundskolebørn - i en privat skole mod godt 6 procent for 40 år siden.

De seneste års vækst i antallet af privatskoler hænger sammen med, at mange forældre er utilfredse med folkeskolereformen og den voksende tendens til at lave store skoler med mellem 500 og 1000 elever, lyder vurderingen fra både Danmarks Lærerforening og Dansk Friskoleforening.

- Vi hører, at forældre vælger folkeskolen fra, fordi de ikke ønsker, at deres børn skal gå i meget store skoler med mange elever i hver klasse. Vi ved også, at det bestemt ikke er alle forældre, der er tilfredse med den længere skoledag efter folkeskolereformen. Vi finder det bekymrende, hvis de mest ressourcestærke vælger folkeskolen fra," siger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening.

Formand for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen, forklarer, at halvdelen af de nye skoler oprettes, fordi en skole i lokalområdet er lukket. Den anden halvdel oprettes, fordi en forældregruppe ønsker en skole med særlige værdier eller pædagogik. Han mener, at de politiske slagsmål om folkeskolereformen og lærernes arbejdstid har fået flere forældre til at overveje at sende deres børn i en privat skole.

Skoleleder Thomas Thers Segato fra Sønderborg Friskole forklarer, at den ny skoles vision er at lave en alternativ grundtvig-koldsk friskole med en god lærernormering og vægt på kreative fag.

- Skolereformen har uden tvivl stor betydning for, at forældre vælger vores skole. Jeg har ansat lærere fra det offentlige, der glæder sig til, at de nu kan lave aftenarrangementer med forældre og børn uden at blive stoppet af regler om arbejdstid, siger Thomas Thers Segato.