Kan ikke finde årsag til dårlig vandkvalitet

Kystmiljøeet ved Stolbro Løkke - ved Augustenborg Fjord - lider. Sønderborg Kommune har forsøgt at finde årsagen til den ringe vandkvalitet, men det er ikke lykkedes.

Sidste år skete der en forurening af et vandhul, som ligger på en strandeng ved Stolbro Løkke. Alt liv i søen var dødt efter at ensilagesaft fra en gyllebeholder var pumpet ud i søen.

Den fejl er nu rettet og søen renset op - betalt af landmandens forsikring.

Næringsstoffer

En del af den flydende forurening er løbet fra vandhullet og ud i havet og kystmiljøet omkring Stolbroløkke. Beboere i området har gjort opmærksom på, at forureningen fortsat ødelægger kystmiljøet.

Kommunen bad firmaet Rambøll om at lave en rapport. Tre kystområdet ved Stolbro Løkker er undersøgt - og i alle tre tilfælde har Rambøll fundet høje koncentrationer af næringsstoffer og dårlig iltforhold. Der er fundet søsalat, som har lagt sig i fordybninger - og nedbrydningen frigiver næringsstoffer.

Rapporten fastslår, at tilstanden ikke skyldes forureningen fra oktober sidste år. Der er derimod tale om en vedvarende lokal udlegning af næringsstoffer til kystvandet. Udledningen kommer fra udvaskning fra dyrkede området - og fra udledt spildevand.

- Vi har nu fået dokumentation for, at vandkvaliteten i området ikke skyldes forureningen i 2012. Vi er derfor ved at undersøge andre mulige kilder til den øgede næringsstoftilførsel til området, siger Ebbe Enøe, leder af naturafdelingen i Sønderborg Kommune.

Rapport om Stokbro Løkke: