Kommunale millioner til kunsthal

Økonomiudvalget i Sønderborg har sagt ja til at give 10 mio. kr. om året til at drive en kommende kunsthal i byen fra 2013.

Havneselskabet i Sønderborg arbejder nu videre med planerne om at bygge en kunsthal til 350 mio. kr. Kunsthallen er en del af masterplanen for Sønderborg Havn med parker, boliger, erhvervsejendomme, hotel og bygninger til rekreative og kulturelle formål.

Enighed i byråd

- Det er et enigt økonomiudvalg, som er klar til at yde driftsgaranti, siger borgmester Aase Nyegard, Sønderborg.  For Sønderborg er projektet fantastisk, og for Sønderborgs kandidatur til at blive europæisk kulturhovedstad i 2017 bliver kunsthallen ét af de virkelig vigtige elementer i ansøgningen.

Den internationalt anerkendte arkitekt Frank Gehry har udarbejdet modellen for den kommende kunsthal, som han også selv tegner. Efter aftale med Frank Gehry må skitserne af kunsthallen ikke offentliggøres endnu.

- Der er i Sønderborg et udtalt behov for et sted, hvor de nye medier bliver udfordret i et kunstnerisk perspektiv, siger tovholderen for projekt Kunsthal i Sønderborg, Bjarne Rasmussen. Vores del af Danmark er beriget af stor teknologisk viden og initiativ, og nu er det visionen at få integreret den kunstneriske dimension som en naturlig del af dagliglivet. Vi vil nationalt og internationalt være dagsordenssættende om kunstens og teknologiens nye landvindinger.

Han skal skaffe 350 mio.

Bjarne Rasmussen er manden, der skal skaffe de 350 mio. kr. til byggeriet hos fonde og private. Han er derfor glad for byrådets positive melding.

Han understreger, at Sønderborg på det tekniske plan allerede opfylder de væsentlige forudsætninger med kraftcentre som Alsions Forskerpark, Syddansk Universitet og Danfoss koncernen.

 - Vi vil skabe en kunsthal, hvor vi kombinerer teknologi med kunst, hvor vi skaber sammenhæng til erhvervsliv og universitet og hvor vi i høj grad udnytter de kræfter, Sønderborg allerede har.