TV der bevæger dig

Lokal indflydelse på vandplaner vækker bekymring

Kommuner og vandråd skal igen inddrages i vandplanlægningen. Men det kan blive problematisk, mener blandt andet Danmarks Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet.

Vandplaner skal lægges ud lokalt Foto: John Melin, TV SYD

Folketinget første behandlede i sidste uge en lov, som skal inddrage kommuner og frivillige vandråd i vurderingen af vandløb.

Lokale har ofte en helt særlig viden om vandløb, fordi de lever af og færdes i naturen. Den viden skal vi i højere grad gøre brug af og sikre, at de får større indflydelse på vandplanlægningen.

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevarerminister (V)

Det betyder at der kommer markant større lokal indflydelse på vurderinger af om et vandløb skal høre ind under vandområdeplanerne, og dermed være særligt beskyttet, eller have status som en afvandingskanal eller gravede grøfter.

- Lokale har ofte en helt særlig viden om vandløb, fordi de lever af og færdes i naturen. Den viden skal vi i højere grad gøre brug af og sikre, at de får større indflydelse på vandplanlægningen. Med lovforslaget åbner vi vandløbsmaskinrummet for kommunerne og lokale vandråd, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til TV SYD.

Vandplaner skal lægges ud lokalt Foto: John Melin, TV SYD

Vandløb, der hører under vandområdeplanerne er overvågede, og dermed har man hånd i hanke med blandt andet fiskebestand og miljøvilkår.

Vandplaner skal lægges ud lokalt Foto: John Melin, TV SYD

Hvis det har status som en afvandingskanal, så er der ingen officiel kontrol.

Nu lægger minister fra Fødevarer- og Miljø, Esben Lunde Larsen op til at de vandløb, der aldrig skulle have haft status som vandløb fjernes fra vandområdeplanerne. 

 

Vi kan godt være åbne overfor der er sket fejl i vurderingen af vandløbene i første omgang. Men hvis planerne skal genvurderes, så skal der også kigges på de vandløb, der i første omgang er udelukket af vandområdeplanerne.

Verner W. Hansen, fmd. Danmarks Sportsfiskerforbund. 

De planer vækker bekymring hos blandt andet Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Vi kan godt være åbne overfor der er sket fejl i vurderingen af vandløbene i første omgang. Men hvis planerne skal genvurderes, så skal der også kigges på de vandløb, der i første omgang er udelukket af vandområdeplanerne. Det kan nemlig godt være der er flere, der så burde med, siger Verner W. Hansen, fmd. Danmarks Sportsfiskerforbund til TV SYD

01:09

Esben Lunde Larsen har store forventninger til at de lokale hjælper til.

Luk video

 

02:44

Kommuner og vandråd skal igen inddrages i vandplanlægningen. Men det kan blive problematisk, mener blandt andet Danmarks Sportsfiskerforbund.

Luk video