Næste skridt til bro mellem Fyn og Als

Regionen og to kommuner indledte fredag det formelle samarbejde, som skal forberede en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Der blev samtidig nedsat en embedsmandsgruppe, som bestille en analyse af "de positive effekter af en fast forbindelse - bro eller tunnel mellem Fyn og Als.

3,5 mio. kr. til analyse

Borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg, og hendes kollega fra Fåborg-Midtfyn, Hans Jørgensen, mødtes med Lasse Krull fra Region Syddanmarks Udvalg for regional Udvikling.

De var enige om, at en fast forbindelse med Fyn og Als er vigtig for udvikling og vækst i vores del af Danmark, udover de fordele, en fast forbindelse har for trafikafvikling.

Region Syddanmark har afsat 3 mio. kr. til indsatsen for infrastruktur i Syddanmark, og de to kommuner er indstillet på at afsætte 250.000 kr., således at der er 3,5 mio. kr. til det indledende arbejde. Rapporten om den faste forbindelse mellem Fyn og Als skal ligge klar inden årets udgang.